Історія релігії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Васьків А. Ю.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФФ-21доцент Васьків А. Ю.

Опис курсу

«Історія релігії» має предметом вивчення історичних етапів розвитку релігійного феномену. Курс
передбачає аналіз базових понять та закономірностей розвитку духовно-релігійної інфраструктури
людства Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних
завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують
студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Загальна література до курсу
1. Істopiя pелiгiї : Збipник дoкyментiв i мaтеpiaлiв / Е.B. Бистpицькa, I.С. Зyляк. –
Теpнoпiль : Aстoн, 200З. – 524 c.
2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : навч. посібник для студентів вузів. – К. :
Кондор, 2004. – 646 с.
3. Лубський В., Козленко В., Лубська М., Севрюков Г. Історія релігій : навчений
посібник. – К. : Тандем, 2002. – 640 с.
4. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. Видання II, доповнене. – К. : Бібліотека
українця. 1997. – 248 с.
5. Титов В. Д., Качурова С. В,. Барабаш О. В. Релігієзнавство. Підручник для студентів
юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. В. Д. Титова. —
Х.: Право, 2004. — 272 с.
6. Яртись А. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. /
А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – К. : Знання, 2012. – 294 с.
7. Яртись А., Васьків А. Релігієзнавство: навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – 2-ге
вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 423 с.

8. Е. И. Аринин. Религиоведение (Введение в основные концепции и термины) : Учебное
пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : Академический проект,
2004. – 320 с.
9. И. В. Вайнтруб. Священные лики цивилизаций. – К. : Техника, 2001. – 512 с.
10. Л. С. Васильев. История религий Востока. Учебное пособие для вузов. – 5-е изд. – М. :
Книжный дом «Университет», 2000. – 432 с.
11. Мень А. История религии : в поисках Пути, Истины и Жизни : в семи томах. – М. :
Слово.
12. Мечковская Н. Б. Язык и религия : Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М. :
Агенство «ФАИР», 1998. – 352 с. 13. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и
психология религии. – Ростов на Дону : Феникс. 1996. – 672 с.
14. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях / Дж. Ньюзнер – М. : Библейско-
богословский інститут св. Апостола Андрея. 2-е изд., 2007. – 123 с.
15. Торчинов Э. А. Религии мира : Опыт запредельного. Психотехника и
трансперсональные состояния. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2000. – 384 с.
16. Тришин. А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники. – М. : «Московский
лицей», Брянск : «Курсив», 1997. – 328 с.
17. Элиаде М. Священные тексты народов мира. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1998. – 624 с.

18. Religions in the Modern World / L. Woodhead. London and New York : Routledge.
19. The Oxford Handbook of the Sociology of Religion / Peter B. Klarke. Oxford University
Press, 2011. – 1046 p.

Інтернет-ресурси
1. Інститут релігійної свободи : http://irs.in.ua/
2. Релігія в Україні : http://religion.in.ua/
3. Релігійно інформаційна служба України : http://risu.org.ua/

4. Апостольська нунціатура в Україні http://www.nuntiatura.kiev.ua/
5. Львівська архідієцезія Римо-Католицької Церкви в Україні : http://diocese-lviv.org/
6. Українська Греко-Католицька Церква : http://news.ugcc.org.ua/
7. Українська Автокефальна Православна Церква http://www.uapc.org.ua/ua/
http://patriarchia.org.ua/
8. Українська Православна Церква Київського Патріархату : http://cerkva.info/
9. Українська Православна Церква (Московського Патріархату) http://church.ua/
http://orthodox.org.ua/

10. Асоціація єврейських організацій та общин України : http://www.vaadua.org/ 11. Буддизм Діамантового шляху в Україні : http://buddhism.org.ua/
12. Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів : http://ecbua.info/
13. Духовне управління мусульман України http://umma.in.ua/
14. Українська Лютеранська Церква : http://ukrlc.org/?page_id=12
15. Церква християн віри євангельської України : http://www.chve.org.ua/
16. Церква Адвентистів сьомого дня. Українська уніонна конференція : www.adventist.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус