Кафедра теорії та історії політичної науки

 • Про кафедру
 • Історія
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Бібліотека
 • Новини
 • Оголошення

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Кафедра теорії та історії політичної науки є надавачем освітніх послуг у сфері публічної політики та урядування для студентів спеціальностей 052 “Політологія”, 281 “Публічне управління та адміністрування” за освітньою програмою “Урядування у публічній сфері”.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2021-2026 рр.

План роботи науково-теоретичного семінару_2021-2022 н.р.

Звіт про проведені науково-теоретичні семінари кафедри у 2021-2022 н.р.

Приміщення кафедри теорії та історії політичної науки розташоване на другому поверсі головного корпусу Університету, вул. Університетська, 1, к. 204.

Завідувач кафедри д-р політ. наук, доц. Шипунов Геннадій Володимирович.

Викладачі та співробітники кафедри.

На кафедрі теорії та історії політичної науки працюють 10 викладачів, з яких 2 професори, 4 доценти і 4 асистенти. Викладачі кафедри мають наукові ступені: доктора політичних наук (2 викладачів), доктора психологічних наук (1 викладач),  кандидата політичних наук (4 викладачів). Детальніше можна ознайомитись у вкладці “Співробітники”

Наукова робота.

Поточні дослідження викладачі кафедри здійснюють у межах робочого часу в рамках науково-дослідної роботи “Політичні виміри державного управління: теоретичні принципи та прикладні аспекти”. Науковий керівник: Шипунов Геннадій Володимирович, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки. Термін виконання: 01.2020–12.2022.

Навчально-методична робота.

Викладачами кафедри теорії та історії політичної науки підготовлено понад 20 курсів та спецкурсів, які мають як теоретичний, так і практичний характер.

Тематика спецкурсів періодично оновлюється, актуальні навчальні курси кафедри та методичні матеріали доступні у відповідних вкладках.

Докторантура та аспірантура.

На базі кафедри теорії та історії політичної науки діє денна і заочна аспірантура за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, 052 – політологія. В цей час навчаються 5 аспірантів.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Науково-теоретичні семінари кафедри проводяться щомісячно.

Науково-теоретичні семінари на кафедрі теорії та історії політичної науки мають три складові:

 1. Науково-теоретичні семінари присвячені дослідженню викладачами кафедри проблематики “Політичні виміри державного управління: теоретичні принципи та прикладні аспекти”. Науково-теоретичні семінари в цьому напрямі відбуваються  раз на місяць (проводяться в перший понеділок місяця).
 2. Науково-теоретичні семінари присвячені підготовці дисертаційних робіт аспірантами та докторантами кафедри (проводяться в третій понеділок місяця).
 3. Науково-теоретичні семінари, на яких заслуховують зміст кандидатських та докторських дисертацій здобувачів, які подають свої роботи в Спеціалізовану Раду Д.35.051.17.

Студентська наукова робота.

Підготовка спеціалістів ведеться за спеціалізаціями “Теорія та історія політичної науки”, “Світова політика та глобалізація” та освітньою програмою “Публічна політика” (052 “Політологія”), випуск відбувається за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, та освітньою програмою “Урядування у публічній сфері” ( 281 “Публічне управління та адміністрування”) за кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Наші студенти регулярно беруть участь та виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології.  Є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів. Видається студентський науковий журнал.

Студентська робота. 

Вважаємо пріоритетними у нашій роботі досягнення та реалізацію наших студентів. Тому у своїй роботі колектив кафедри орієнтується на формування не лише системи знань, але й формування якісних професійних навичок. При кафедрі функціонує студентська організація “Іванова комора”, у якій наші студенти мають можливість реалізовувати свої ідеї та пробувати себе у практичному проєктному менеджменті, створюючи якісне дозвілля та займаючись неформальною освітою.

Також у межах наших освітніх програм студенти проходять якісну практику на базі органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій, які допомагають студентам випробувати свої знання на практичному досвіді роботи уже під час навчання.

Наші випускники працюють викладачами ВНЗ, фахівцями в органах місцевого самоврядування, експертами та аналітиками у громадських організаціях, науково-дослідних центрах, зокрема в соціологічних компаніях та структурах формату “think tanks”, а також у ЗМІ та сферах менеджменту та маркетингу. Частина випускників продовжує навчатися в аспірантурі ЛНУ ім. І.Франка, а також за кордоном.

Наукові зв’язки кафедри. Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (м. Київ).

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом. Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  регулярно проходять наукове стажування на базі кафедри теорії та історії політичної науки.

Налагоджено тісну співпрацю з Національним університетом “Львівська політехніка”, а також із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, на базі якого відбуваються спільні конференції із викладачами кафедри теорії та історії політичної науки. Організовано спільну наукову дослідницьку платформу із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президенті України.

Партнерська база кафедри.

Кафедра постійно знаходиться у пошуку нових партнерів у сфері державного управління, громадського сектору, ЗМІ та бізнесових організацій. На даному етапі на партнерських засадах відбувається співпраця із Львівською міською радою, Львівською обласною державною адміністрацією, на базі “Львівського Радіо” реалізується партнерський викладацько-студентський проєкт “Цікава пара про політику”, ведуться перемовини із підписання меморандуму про співпрацю із аналітичними центрами та кількома громадськими організаціями. Список постійно оновлюється.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТОДАВЦІВ

СПИСОК АКАДЕМІЧНИХ КОНТАКТІВ КАФЕДРИ

 

Кафедра запрошує до навчання на наших освітніх програмах. 
Від вивчення до творення історії разом!

Історія

Історія заснування. Кафедра теорії та історії політичної науки заснована у 2007 році як складовий підрозділ філософського факультету. Випускна кафедра для студентів спеціальності “Політологія”.

Співробітники

завідувачШИПУНОВ Геннадій Володимировичзавідувач
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорЖИГАЙЛО Наталя Ігорівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцент (сумісник)КУКАРЦЕВ Олег Вікторовичдоцент (сумісник)
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
асистентКОВАЛЬЧУК Михайло Васильовичасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
асистент (сумісник)ПОТЕРЕЙКО Орислава Олегівнаасистент (сумісник)
асистент, асистент (сумісник)ТОКАРЄВА Лідія Володимирівнаасистент, асистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ВОЗНЯК Святослава Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні рекомендації для студентів магістратури

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 “ПОЛІТОЛОГІЯ”

Бібліотека

Проект освітньо-професійної програми “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2023 р.). 

ОПП_2022 р.

ОПП_2021 р.

ОПП_2020 р. 

ОПП_2019 р. 

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)»_10.12.2021

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)»_11.12.2020

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 “ПОЛІТОЛОГІЯ”

novitnya-politychna-leksyka-neolohizmy-okazionalizmy-ta-inshi-novotvory

suchasna-politolohichna-leksyka_-korotkyj-entsyklopedychnyj-slovnyk

politol-entsykl-slovnyk_2014

Освітня-програма-2017-року_нова

Стратегія

Звітна конференція. Підсекція філософії.

08.02.2023 | 13:10

6, 7 лютого 2023 р. на платформі Teams відбулися засідання підсекції філософії в межах звітної конференції філософського факультету. Дякуємо доповідачам за актуальні виступи та цікаві дискусії.
ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ
Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.
Секретар підсекції – доц. Сарабун О.Б.
П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

Про підсумки наукової роботи кафедри філософії у 2022 році та завдання на 2023 рік. Проф. Карась А.Ф.
Переосмилення філософії під впливом сучасних екзистенційних викликів і...

Читати »

01 лютого відбулася зустріч зі стейкхолдерами щодо оновлення освітньо-професійних програм 053 «Психологія» для бакалаврів та магістрів.

03.02.2023 | 19:06

01 лютого відбулася зустріч зі стейкхолдерами, під час якої відбувалося активне обговорення дисциплін вільного вибору для забезпечення індивідуальних освітніх траєкторій студентів.

Запрошені: канд. псих. наук, докт. філос. наук, проф. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, зав. каф. філософії, соціології та політології імені Валерія Скотного Скотна Н.В.; докт. псих. наук, доц. Львівського державного університету внутрішніх справ, проф. каф. пратичної психології ІУПБ Католик Г.В.; директорка Львівської обласної Малої академії наук Бородчук І.А.; канд. псих. наук, доц. кафедри психології і психотерапії факультету наук...

Читати »

Повторне вивчення для студентів 1-5 курсів та викладачів

02.02.2023 | 16:41

Шановні завідувачі, викладачі та студенти!
Завтра 03.02.2023 з 11.00 по 14.00 в ауд.301 головного корпусу, буде оформлення документів на повторне вивчення дисциплін.
Якщо завтра у Вас не буде змоги з’явитися особисто, щоб оформити документи, ми будемо змушені відрахувати Вас з числа студентів за академічну не успішність.
Вартість додаткової освітньої послуги з повторного вивчення окремих дисциплін складає:
– для студентів денної форми навчання 2546.00 грн (за один предмет);
– для студентів заочної форми навчання 1024.00 грн (за один предмет).
Перелік з кількістю предметів на повторне вивчення на кожного студента буде у таблиці, файл якої прикріпляємо...

Читати »

Інформація про здачу талонів на філософському факультеті

16.01.2023 | 12:39

Розклад здачі талонів 
Розклад ліквідації академзаборгованостей за формою Талон №2
Розклад ліквідації академзаборгованостей за формою К 
Графік здачі талонів №2 та №к
Розклад здачі талонів Кафедра теорії та історії політичної науки

Читати »

Оголошення

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з політології

Вітаємо студентів філософського факультету (спеціальність
“Політологія”) з успішним виступом на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з політології, який цьогоріч (2 квітня 2020 р.)
відбувся в онлайн-режимі на базі Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.

За результатами захисту наукових робіт під час підсумкової науково-
практичної Інтернет-конференції студентка групи ФФІ-42 Швець Вікторія
Олександрівна здобула ІІ місце (науковий керівник – в.о. завідувача
кафедри теорії та історії політичної науки, д. політ. н., доц. Шипунов Геннадій
Володимирович), а студент групи ФФІ-41 Войтович Василь Андрійович
отримав відзнаку “За наукову новизну” (науковий керівник –
завідувач кафедри політології, д. політ. н., проф. Романюк Анатолій Семенович).

Бажаємо успіхів та подальших красивих перемог!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Відповідно до наказу Ректора Львівського національного університету
імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 р. в Університеті запроваджено
карантин, який триватиме з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. Згідно з
наказом, навчальний процес відбуватиметься у дистанційній формі. Тож
кафедра теорії та історії політичної науки надає розклад занять викладачів
кафедри на зазначений період. У ньому Ви знайдете навчальні дисципліни, які
вивчаєте, а також контакти (адреси електронної пошти) викладачів, котрі
забезпечують їх викладання.

З цих адрес викладачі централізовано надсилатимуть Вам завдання для
виконання та необхідні навчально-методичні матеріали. Крім того, зазначені
матеріали Ви можете знайти на сайті кафедри.
Бережіть себе та успіхів Вам у навчанні!

Розклад викладачів на час карантину

 

Запрошуємо студентів 4-го курсу ознайомитися з вимогами до оформлення і змістового укладу бакалаврських робіт

Вимоги_до_бакалаврських_робіт

 

Кафедра теорії та історії політичної науки запрошує студентів спеціальності «Політологія» на спеціалізацію «Світова політика та глобалізація».

Лекційні курси, розроблені викладачами кафедри теорії та історії політичної науки в межах спеціалізації «Світова політика та глобалізація» допоможуть краще зорієнтуватися у складному світі міжнародної політики, зрозуміти тенденції трансформації сучасної міжнародної системи, особливості міжнародних конфліктів, проблеми національної і міжнародної безпеки. Однією з центральних тем курсів буде звичайно ж глобалізація, яка впливає на все і всіх.

Викладачі кафедри теорії та історії політичної науки пропонують такі курси:

 • Теорія міжнародних відносин;
 • Розвиток і трансформація міжнародних систем сучасності;
 • Теорія глобалізації;
 • Регіональні аспекти світової політики;
 • Міжнародні конфлікти у XXI ст.;
 • Національна і міжнародна безпека;
 • Концепція глобальної демократії та інші.

Курси спеціалізації сприятимуть підготовці фахівців-політологів, орієнтованих на розуміння складних суспільно-політичних процесів  в контексті  змін, що відбуваються у міжнародному середовищі, та їхніх наслідків.

Знання та аналітичні навички, отримані студентами на спеціалізації «Світова політика та глобалізація», дозволять їм стати фахівцями зовнішньополітичних відомств, департаментів з міжнародного співробітництва державних адміністрацій і міських рад, працювати у міжнародних організаціях, корпораціях тощо.

Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка спільно з Факультетом управління фінансами та бізнесом ЛНУ ім. І. Франка розпочинає набір студентів на бакалаврську програму за спеціальністю “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ та АДМІНІСТРУВАННЯ” в межах освітньо-професійної програми “Державне управління та публічна служба”

Форма навчання: денна;
Термін навчання: 3 роки та 10 місяців.
Кваліфікація після закінчення програми: “Бакалавр публічного адміністрування та управління”

?Мета освітньої програми – формування якісно нових, спеціалізованих знань, вмінь, практичних навичок та компетенцій, необхідних для реалізації професійного потенціалу молодого спеціаліста у сфері публічного управління та адміністрування.

?Особливість програми – здобуття професійних компетенцій в:
✔️управлінні державними і публічними інститутами;
✔️адмініструванні процесів у громадських організаціях;
✔️аналізі закономірностей функціонування і розвитку державно-політичної сфери.

Фахівці з публічного управління та адміністрування виступають своєрідними модераторами у системі взаємодії між громадськістю, органами державної влади та місцевим самоврядуванням, сприяють оптимізації вітчизняної системи публічного управління, здійснюють керівництво чи виконують поточні завдання органу публічного управління, організовують функціональну діяльність підрозділу органу публічного управління із врахуванням регіональної специфіки, гармонізують управлінські взаємовідносини між органами державної влади на місцях, місцевими радами та ін.

? Сфера професійних можливостей для бакалавра публічного адміністрування та управління:
✔️ керівник / помічник керівника / провідний фахівець структурного підрозділу у центральних та місцевих органах державного правління;
✔️ керівник структурного підрозділу органу місцевого самоврядування;
✔️ менеджер зв’язків із громадськістю;
✔️ аналітик / експерт / радник / консультант з питань децентралізації;
✔️представник України в міжнародних організаціях з питань місцевого самоврядування, та євроінтеграції;
✔️спеціаліст державної служби;
✔️експерт із соціально-політичних питань;
✔️ керівник проектів соціально-політичного значення у структурі міжнародних громадських організацій / фахівець з адміністративної та оргнізаційної роботи / керівник проектного напряму.

Для отримання більш детальної інформації:
✔️ пишіть нам на офіційну сторінку Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка
✔️ на електронну адресу: filos_polit_nauk@ukr.net
✔️ чи заходьте безпосередньо: вул. Університетська, 1, 2 поверх, 204 каб., Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка

 

Запрошуємо вступати до ЛНУ ім. І. Франка на здобуття другої вищої освіти за спеціальністю «Політологія» (ОС «Бакалавр»). Термін навчання – 2 роки (заочна форма).

Пропозиція актуальна для всіх, хто вже здобув базову або повну вищу освіту (рівня бакалавр, спеціаліст або магістр) за іншою спеціальністю.

Для вступу необхідно скласти тестові фахові випробування з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». Мета – перевірка базової готовності абітурієнтів до навчання за скороченою програмою, їхніх уявлень про специфіку політичної інтерпретації людини та світу, основні проблеми фаху політолога, специфіку його професійної діяльності.

Майбутні компетенції:

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: історії становлення та розвитку політичної думки, сучасних політичних теорій та політологічних шкіл, засад політичного аналізу суспільних процесів, внутрішньої та міжнародної політики; розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання.

Застосування знань та розумінь / Applied knowledge and understanding: ключових політологічних понять, теорій та методів до аналізу суспільно-політичних відносин, інститутів та ідей, відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

Формування тверджень / Making judgments: критичний аналіз політики на місцевому, національному та міжнародному рівні в контексті сучасних політологічних теорій, концепцій та методів аналізу.

Комунікативні навички / Communication skills: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, користуватися політичним дискурсом у спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами інших галузей знання, представниками ЗМІ; здатність до командної роботи.

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати вміння й знання, операційні можливості, спрямовані на опанування професією політолога, схильність до фахового самоаналізу, спроможність передавати знання іншим.

З програмою фахового вступного випробування можна ознайомитися на сайті Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка або на кафедрі теорії та історії політичної науки (Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 204)

 

 

 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки і Наукове товариство студентів та молодих вчених філософського факультету «Кордіс» запрошують студентів взяти участь у передріздвяних студентських методологічних читаннях на тему: «Historia magistra vitae est: історичне знання в контексті творення форм і змісту сучасності»

Приблизний перелік напрямів для підготування виступів:

– наука versus практика: підводні камені реального знання;
– інструменти аналізу сучасних політичних та культурних процесів в Україні: політичні передбачення та моделювання, ступінь їх науковості;
– свідомість громадянина – культурна чи політична проблема?
– модерні та постмодерні теорії у динамічній ретроспективі та проекції на реалії сьогодення.

Особливий гість – проф. Лисий В.П., котрий проведе міні-круглий стіл і дасть майстер-клас на тему: “Категорії, поняття, закони”.

Переваги участі у читаннях:
– можливість вільно обговорити свою позицію за дружніми традиціями студентської солідарності;
– можливість урізноманітнити власний світогляд разом із колегами з інших спеціальностей;
– частування печивом, чаєм та марципанами 

ВАЖЛИВО!
7 найкращих студентських доповідей отримають можливість бути надрукованими у Віснику Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії.

Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму, щоб ми теж могли підготуватись якнайкраще: https://goo.gl/forms/81BKamTuO8Z5VeGF2

Якщо у вас виникають додаткові питання, пишіть на адресу nt.cordis@gmail.com