Возняк Святослава Ігорівна

Посада: старший лаборант кафедри теорії та історії політичної науки, асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Телефон (робочий): (032) 2394462

Телефон (мобільний): +380671480720

Електронна пошта: svyatoslava.voznyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Методологія політичної науки
 • Теорія та історія політичної науки
 • Політична мобілізація
 • Політична участь
 • ЗМІ і політика
 • Нові медіа, соціальні мережі та політика

Курси

Публікації

 1. Бекар С. І. Проблема гуманізму в Аристотеля: «людина політична». Круглий стіл з нагоди 2400-річчя Арістотеля. «Принцип утопізму в концепції ідеальної держави Арістотеля»./С. Бекар // Вісник Львівського університету. Серія філософсько політологічні студії. – 2017. – Вип. 9, С. 157-160. 
 2. Бекар С.  Політична мобілізація: суть та основні типи / С. Бекар // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 14. – С. 213-215.
 3. Бекар С. І. – Інституційні чинники політичної мобілізації. / С. Бекар // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Квас О. В. – Львів, 2018.
 4. Бекар С. І. Принципи аналізу історії філософії у О. Шпенглера. Матеріали п’ятих методологічних читань присвячені 100-річчю виходу першого тому Освальда Шпенглера «Сутінки Європи»/ С. Бекар // Вісник Львівського університету. Серія філософсько політологічні студії. – 2018. – Вип.19.- С. 231-232
 5. Бекар С. І. Соціальні медіа як інструмент політичної мобілізації. / С. Бекар // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С.124-128
 6. Возняк С. І. Політична мобіліазція як елемент державного управління. / С. Бекар //  Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 102-105
 7. Возняк С. І. Політичні партії як чинники політичної мобілізації / С. Бекар // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 74-77.
 8. Возняк С. І. ЗМІ як інструмент політичної мобілізації.  / С. Возняк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «VІІ методологічні читання – сучасна політична наука: нові виклики та контексти ( Пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 94-97.
 9. Возняк С. І. Інтерпретації поняття «політична мобілізація» / / С. Возняк // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (Пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка) / Матеріали восьмої Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 73–75. – 0,2 д.а.

Біографія

Народилася 17 січня 1995 року у м. Львів.

Навчання:

У червні 2017 році закінчила філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка та отримала диплом спеціаліста політології (з відзнакою).

3 вересня 2017 року –  дотепер навчається в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки філософського факультету.

Трудовий досвід:

З березня 2018 року працює старшим лаборантом кафедри теорії та історії політичної науки.

З лютого 2020 року працює асистентом кафедри теорії та історії політичної науки.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!