Курсова робота зі спеціалізації

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Курсова робота

Опис курсу

Курсова робота є нормативним самостійним науковим дослідженням у рамках внутрішньої спеціалізації “Міжнародні політичні процеси” зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курсову роботу виконують у ІІ семестрі.

Курс складається з 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Курсова робота – самостійна науково-дослідницька робота студента під керівництвом викладача. Це передусім навчальна робота, завдання якої полягає не лише у розширенні знань студента, а й у творчому засвоєнні методології наукових досліджень, напрацюванні навичок самостійного дослідження.

Курсова робота повинна демонструвати наявність у автора базових умінь самостійної дослідницької роботи, а саме:

  • матеріал курсової роботи повинен містити елементи самостійного творчого осмислення проблем на основі глибокого вивчення літератури;
  • у роботі повинно виявлятися авторське бачення логіки щодо завдань дослідження;
  • авторська позиція спирається на критичне ставлення до матеріалу;
  • положення роботи повинні мати чітку аргументацію і супроводжуватися висновками;
  • дослідження необхідно писати у науковому стилі;
  • робота повинна відповідати вимогам щодо оформлення курсових робіт.

 

 

Рекомендована література

Детальні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи надані у посібнику:

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності  052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 24–34.

 

 

Силабус: Курсова робота за спеціалізацією 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Курсова робота за спеціалізацією 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус