Ковальчук Михайло Васильович

Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Телефон (мобільний): +380967405652

Електронна пошта: Mykhailo.Kovalchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Філософія політики
 • Методологія політології
 • Історія політичних вчень
 • Семіотика політики
 • Історія та методологія науки

Курси

Публікації

Наукові статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science:

 1. Kovalchuk, M., & Shypunov, H. (2021). Dialogic Basis of the Categories of “Openness” and “Tolerance” to the “Other” in Modern Political Discourse – Martin Buber and Gabriel Marcel. Studia Warmińskie58, 87–99.

Наукові статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:

 1. Ковальчук М.В. Політика як мистецтво управління людьми у філософсько-політичних концепціях Платона й Арістотеля//Вісник Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії.2019. Випуск 22. С. 150-155.
 2. Ковальчук М.В. Комунікативна відкритість, як складник предметного поля політології//Вісник Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії.2020. Випуск 28. С. 153-160.
 3. Ковальчук М.В. Методологія політичної науки крізь призму методології суспільних наук Карла Поппера//Вісник Ужгородського Університету. Регіональні студії.2020. Випуск 20. С. 162-167.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Ковальчук М.В. Біологічні засади політики в концепції політичного розвитку Ф.Фукуями. / М. Ковальчук // Тези всеукраїнської науково-практичної конференції «VII методологічні читання – сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)»/ відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів, 2020. – С.193-195.  
 2. Ковальчук М.В. Семіотика як методологія політичної науки/ М. Ковальчук // Тези звітної наукової конференції філософського факультету/ Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – С.105-107.
 3. Ковальчук М.В. Семіотична природа політологічного знання/ М. Ковальчук // Тези всеукраїнської науково-практичної конференції «VIІI методологічні читання – сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)»/ відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів, 2021. – С.178-179.

Біографія

 • Народився 28 лютого 1995 року у м. Буськ.

Навчання:

 • У 2018 році закінчив філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка та отримав диплом магістра філософіїії (з відзнакою).
 • 3 15 вересня 2018 року до вересня 2022 року навчався в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки філософського факультету.
 • 24 жовтня 2023 захистив дисертацію на здобуття ступеня доктор філософії в галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” зі спеціальності 052 “Політологія”.

Трудовий досвід:

 • З лютого 2020 року працює асистентом кафедри теорії та історії політичної науки.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!