Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Шипунов Г. В.ФФІ-11, ФФІ-12, ФФУ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФІ-11
ФФІ-12Ковальчук М. В.
ФФУ-11Возняк С. І.

Опис курсу

Мета нормативної навчальної дисципліни „Історія України” – формування  у майбутніх бакалаврів політології системного погляду на основні етапи та тенденції розвитку політичної історії України, закономірності становлення української державності від стародавніх часів до сучасності. На цій основі сформувати у майбутніх політологів відчуття причетності до тисячолітньої історії українського народу, розвинути у них патріотичні, державницькі та морально-етичні переконання. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. http://litopys.org.ua/
  2. http://history.org.ua/uk
  3. https://archives.gov.ua/ua/
  4. http://www.cossackdom.com/indexu.html
  5. http://cdvr.org.ua/

Силабус:

Завантажити силабус