Філософія політики

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Array
4Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФФІ-21
ФФІ-22
4ФФІ-21
ФФІ-22

Опис курсу

Дисципліна «Філософія політики» покликана забезпечити формування у студентів необхідних знань та навичок для подальшого здобуття професійних знань, розуміння основ функціонування політичної сфери буття, загальних принципів та механізмів політики як частини соціальної сфери. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання про загальні засади існування політичної сфери людського буття, філософські основи політичного пізнання та політичної практики, детермінанти формування та трансформації політичних цінностей на індивідуальному та суспільному рівні, місця людини в суспільстві та політичній сфері та особливостей впливу сучасних технологій на індивідуальну та масову свідомість при формуванні політики.

Рекомендована література

J. Brennan Political Philosorhy. An introduction. Washington: Cato Institute, 2010.

A Companion to Contemporary Political Philosophy / R. E. Goodin, P. Pettit, T. Pogge. Malden: Blackwell Publishing, 2007

Андрущенко В. П. Філософія політики: підручник. Київ: Знання України, 2003.

Матеріали

методичний посібник філософія політики

Силабус:

Завантажити силабус