Історія політичних вчень (ІІІ частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Мотрен С. М.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФІ-21Мотрен С. М.
ФФІ-22Токарєва Л. В.

Опис курсу

Навчальний курс „Історія зарубіжних політичних вчень” (третя частина) – нормативна дисципліна студентів-бакалаврів спеціальності “Політологія”. Її викладають у 3 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямовано на оволодіння фактологічним наповненням визначених програмою текстів з тим, аби досконало знати основну проблематику історії політичних вчень, бути здатним розрізняти, порівнювати та інтерпретувати множину поглядів представників історії політичної думки

Логіка вивчення курсу передбачає опрацювання студентами низки першоджерел, а також опанування змістовими положеннями з певного переліку критичної літератури, у результаті чого вони повинні вміти оцінювати контекст, в якому генерувалися ідеї, та зі зворотної перспективи – аналізувати механізм творення історично-соціальної реальності внаслідок домінування тих чи інших ідей.

Навчальну дисципліну «Історія зарубіжних політичних вчень» студенти вивчатимуть у першому семестрі другого року навчання.

Мета: на основі вивчення оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, виробити ґрунтовне розуміння змісту авторських концептів представників політичної думки епох Відродження, Нового Часу і Просвітництва, з’ясувати причини її формування та принципи розвитку у різних аспектах.

Завдання:

 • виокремлення і аналіз соціально-політичних та історичних детермінант формування політичної думки визначеного періоду;
 • розгляд змістової частини множини політичних концепцій ХIV – початку ХІХ століття;
 • виявлення закономірностей становлення та історичної трансформації основних політичних інститутів епох, які вивчатимемо;
 • екстраполяція на сучасний політичний процес принципів і механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в окреслений період;
 • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, відстеження їх взаємопроникнення та взаємозалежності;
 • оволодіння базовим категоріально-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки;
 • застосування критичного мислення, раціональної аргументації, аналізу та синтезу; вільне орієнтування у предметній ділянці та базовій специфіці цього сегменту знання.

Рекомендована література

 

 1. Бертран Рассел. Мудрість заходу / Виникнення сучасної філософії
 2. Джованні Реале, Даріо Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. Том 3. Від Відродження до Канта / Думка епохи гуманізму та Відродження і її основні характеристики
 3. Джордж Г. Себайн, Томас Д. Торсон. Історія політичної думки. – К., 1997. – 838 с.
 4. Джон М. Робертс, Одд А. Вестад. Світова історія / Книга шоста. Велике прискорення // Політичні зміни: англосаксонський світ
 5. Фарід Закарія. Майбутнє свободи: неліберальна демократія у США та за їх межами
 6. Алмонд Г., Павел Дж., Стром К., Далтон Р.. Порівняльна політологія сьогодні: Світовий огляд
 7. Бертран Рассел. Мудрість Заходу / Просвітництво і Романтизм
 8. Бертран Рассел. Мудрість Заходу / Утилітаризм і подальші течії
 9. Джордж Г. Себайн, Томас Д. Торсон. Історія політичної думки / Гегель: діалектика й націоналізм. – К., 1997. – 838 с.
 10. Всесвітня історія: у 6 томах. Том 5: Світ у XIX ст. / СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
 11. Всесвітня історія: у 6 томах. Том 5: Світ у XIX ст. / ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО
 12. Володимир Єрмоленко. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ ст. – К.: Дух і літера, 2018. – 480 с.
 13. Карл Маркс, Фрідріх Енґельс. МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Історія політичних вчень 3 частина”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Історія політичних вчень 3 частина".

Завантажити силабус