Мотрен Святослав Миколайович

Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: svyatoslav.motren@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Теоретичний і філософський аспекти вивчення політики, соціальне конструювання реальності, концептуальний і практичний вимір світових політичних відносин

Курси

Публікації

1. Мотрен С. М. Демократія: досвід і погляд в майбутнє / С. М. Мотрен // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. – 2012. – № 2 (14). – С. 7–11.
2. Мотрен С. М. Еволюція конструктивістського підходу в дослідженнях політичних
аспектів міжнародної взаємодії / С. М. Мотрен // Науковий вісник Одеського національного
економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка,
політологія, історія. – 2013. – №12 (191). – С. 202–214.
3. Мотрен С. М. Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі
досліджень міжнародних відносин / С. М. Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія
філос.-політолог. студії. – 2013. – Випуск 3. – С. 295–304
4. Мотрен С. М. Іслам: перешкода чи близькість до демократії? / С.М. Мотрен //
Міжнародна наукова конференція «Тенденції і перспективи сучасних геополітичних і
релігійних процесів: теорія і практика». – Севастополь, 2013. – С. 266–268.
5. Мотрен С. М. Глобальна демократія як принцип міжцивілізаційного діалогу в
контексті світ-системних трансформацій / С. М. Мотрен // Вісник Львівського університету.
Серія філос.-політолог. студії. – 2014. – Випуск 4. – С. 185–197.
6. Мотрен С. М. Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії / С. М.
Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2014. – Випуск
5. – С. 288–301.
7. Мотрен С. М. Проблемний вузол демократизації світового політичного порядку / С.
М. Мотрен // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та
методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Випуск 15. – С. 172–179.
8. Motren S. Globalism Phenomenon as the Main Obstacle toward Settlement of the
Democratic Model of World Political Order / Sviatoslav Motren // Studium Europy Środkowej i
Wschodniej: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S.
182–192.
9. Motren S. Specificities of Media-discourse and Political PR Patterns Recently Constructed
in Modern Russia / Sviatoslav Motren // Scientific Letters of Academic Society of Michal
Baludansky. – 2016. – Volume 4. – Nr. 1. – P. 112–118
10. Мотрен С. М. Ідеологічна (світоглядна) позиція Росії в контексті сучасного поступу
на терені глобального політичного діалогу / Мотрен С. М. // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». – Братислава,
2016. – С. 20–21

11. Мотрен С. Конструктивістський підхід як методологічна ланка у гуманітарно-діалогічній системі пізнання (політологічний аспект) / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск 18. – 316 – 322

Біографія

Sviatoslav Motren has been working as an assistant at the department of theory and history of political science at Lviv National University of Ivan Franko since September 2016.

He has held the position of the project manager at the faculty of social sciences at Ukrainian Catholic University from October 2016 till May 2017. He has finished the post-graduate studies (2011 – 2014) and defended Ph.D. thesis (2015) at Lviv National University of Ivan Franko.

He holds the B.A. (2010) and M.A. (2011) in “Political Science” from Lviv National University of Ivan Franko. He was a student of the Master Programme in Ecumenical Studies at Ukrainian Catholic University (2010 – 2012).

He holds an M.A. in “Christian Ethics” from UCU (2013).

He worked as the Head of the Diplomatic Protocol Sector at the Bureau of Foreign Cooperation in Lviv City Council (January – July 2016).

His main research interests include the methodology of political research (especially the interpretations of the constructivist approach) and the conceptual and practical dimensions of IR (solving the dilemma – could or could not the world actors peacefully coexist with each other).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!