Громадянська освіта і демократія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Мотрен С. М.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФІ-31Мотрен С. М.
ФФІ-32Мотрен С. М.

Опис курсу

Навчальний курс „Громадянська освіта і демократія” – вибіркова дисципліна студентів-бакалаврів спеціальності “Політологія”. Її викладають у 6 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) з метою забезпечити ґрунтовні знання у царині громадянської освіти і демократії. Особлива увага під час вивчення курсу  присвячується формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем.

Курс спрямований на усебічне ознайомлення з комплексом аспектів демократичного розвитку суспільства, вивчення сутності демократії з позиції нормативного ідеалу та наближеної до нього практики суспільно-політичного життя.

Результати навчання:

знати:

 • інститути демократії, їхнє покликання та форми прояву;
 • спектр демократичних принципів, зокрема верховенства права, конституціоналізму, консенсусу щодо дотримання правил демократичної гри;
 • концепції правової і соціальної держави, головні форми громадянської участі, основи та природу громадянського суспільства, значення ЗМІ;
 • моделі переходу до демократії, специфіку і труднощі посткомуністичної трансформації в Україні;
 • принципи формування і механізми підтримання демократичного режиму в глобальному контексті;

вміти:

 • аналізувати досвід країн стійкої демократії, порівнювати механізми функціонування політико-правового ладу у них із тими, що діють в сучасній Україні;
 • оцінювати перебіг глобалізаційних перетворень з перспективи викликів та можливостей для демократії, зокрема з огляду на вітчизняні національні стратегічні пріоритети.

Рекомендована література

 

 1. Фарід Закарія. Майбутнє свободи: неліберальна демократія у США та за їх межами
 2. Francis Fukuyama. The End of History? // The National Interest. 1989. No. 16. Pp. 3-18
 3. Давидов Ю. Демократія, демократизація і проблеми війни та миру
 4. Ф. Фукуяма. Причини кризи лібералізму як політичної моделі управління
 5. Ясперс К. Комунікація як джерело діалогу (фрагмент)
 6. Річард Хаас. Епоха безполярного світу
 7. Райнхольд Нібур. Шляхи глобального лідерства США
 8. Джозеф Най. Майбутнє американської влади
 9. Р. Інглхарт. Модернізація і демократія
 10. Шанталь Муф. Демократія в багатополярному світі
 11. Gert Schmidt. The Changing Globality of the Atlantic Hemisphere

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Громадянська освіта і демократія”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Громадянська освіта і демократія".

Завантажити силабус