Моделі громадянського суспільства

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Бунь  В. В.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФІм-11Бунь  В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Моделі громадянського суспільства» присвячена вивченню основних теорій громадянського суспільства та практичних варіантів застосування теоретичних моделей у національних форматах громадянського суспільства представлених у різних країнах світу.

Рекомендована література

  1. Абетка політична. Громадянське суспільство і політика : навчальний посібник. За наук. ред. док. наук держ. упр. О. В. Радченка, Редактор упорядник М. Д. Городок, [автори-упоряд. А. В. Карташов, О. В. Радченко], вид.11-е, доп. і перероб. Київ : 2016. 48с.
  2. Алєксєєв В.М. Взаємовідносини держави та суспільства: навч. посібник. Дніпро: ГРАНІ, 2019. 172 с.
  3. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. К. : Вид-во “ВАДНД”, 2016. 300 с.
  4. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін. ; за ред. М. П. Требіна. Х. : Право, 2013. 536 с.
  5. Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. К. : 2019, НІСД. 112 с.
  6. Імперативи формування громадянського суспільства в умовах модернізації державного управління в Україні: головні виміри та виклики : кол. моногр. / Л. В. Гонюкова, Є. І. Таран, О. М. Петроє та ін. Київ : НАДУ, 2018. 288 с.
  7. Краснопольська Т.М. Взаємодія громадянського суспільства та правової держави : навч.-метод. посібник / Т.М. Краснопольська. Одеса : Фенікс, 2015. 104 с.
  8. Основи громадянського суспільства та політичних знань : навч. посіб.  / В. І. Бортніков, О. Б. Ярош, С. О. Байрак та ін. ; за заг. ред. проф. В. І. Бортнікова. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 456 с.
  9. Степаненко В.П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. 420 с.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Моделі громадянського суспільства

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Моделі громадянського суспільства" 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: "Моделі громадянського суспільства" 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус