Курсова робота з курсу “Міжнародні відносини”

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Угрин Л. Я.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ФФІ-31доцент Угрин Л. Я.
ФФІ-32доцент Угрин Л. Я.

Опис курсу

Курсова робота є нормативним самостійним науковим дослідженням у рамках курсу “Міжнародні відносини” зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Курсову роботу виконують у VI семестрі.Курс складається з 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).Підготовка, написання та захист курсової роботи мають на меті допомогти студентам із засвоєнням різноманітного теоретичного та фактичного матеріалу, вмінням його використовувати, вчать працювати з науковою методологією та сприяють формуванню методичних навичок самостійного дослідження, готують до написання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Курсова робота виконується з ціллю закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами із курсу  “Міжнародні відносини” та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

 

Рекомендована література

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності  052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 24–34.

Силабус: курсова робота з курсу "Міжнародні відносини".

Завантажити силабус