Курсова робота з Історії політичних вчень ІІІ ч.

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Бунь  В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФФІ-21Бунь  В. В.
ФФІ-22Бунь  В. В.

Опис курсу

Курсова робота є нормативним самостійним науковим дослідженням у рамках курсу “Історія політичних вчень (ІІІ ч.)” зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Курсову роботу виконують у ІІІ семестрі.

Курс складається з 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Підготовка, написання та захист курсової роботи мають на меті допомогти студентам із засвоєнням різноманітного теоретичного та фактичного матеріалу, вмінням його використовувати, вчать працювати з науковою методологією та сприяють формуванню методичних навичок самостійного дослідження, готують до написання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Курсова робота виконується з ціллю закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами із курсу  “Історія політичних вчень (ІІІ ч.)” та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Рекомендована література

Детальні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи надані у посібнику:

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності  052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 24–34.

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf

Силабус: курсу "Курсова робота з Історії політичних вчень 3 частина".

Завантажити силабус