Виробнича практика зі спеціалізації

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФФІ-41
ФФІ-42

Опис курсу

Виробнича практика зі спеціалізації є складовою частиною дисципліни спеціалізації підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вона проводиться на денному відділенні, в 7 семестрі на 4 курсі. Ця практика відбувається з відривом від навчального процесу і триває три тижні – 4,5 кредити (135 год.). Форма звітності – диференційований залік і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно Трансферною Системою ECTS).

Виробнича практика зі спеціалізації студентів закладів вищої освіти займає важливе місце в системі
професійної підготовки як невід’ємна частина навчального процесу. Під час практики студенти отримують індивідуальне завдання на базах практики.

Метою виробничої практики зі спеціалізації є виконанням студентами тих завдань, які дають бази практики, а саме органи державного управління та місцевого самоврядування, громадські організації, штаби політичних партій, Національний інститут стратегічних досліджень,, аналітичні центри, Центр політичних досліджень, Український центр економіки і політичних досліджень імені О.Разумкова, Апарат Верховної Ради України. Завдання будуть в кожного індивідуальні і залежатимуть від того хто зі студентів в яку організацію чи установу потрапив. Завданнями цієї практики є реалізувати здобуті теоретичні та практичні знання щодо специфіки роботи політолога в різних галузях діяльності. Студенти-практиканти набувають уміння організувати робоче
місце політолога; вести щоденник спостережень; складати план роботи, готувати проекти та виконувати індивідуальні завдання бази практики. Практиканти виробляють навички виступу та бесідами на політологічну тематику та спілкування з адміністрацією бази практики, при необхідності – дистанційно.

Рекомендована література

  1. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: https://nmv.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/06/POLOZHENNYApro-PRAKTYKU-2021 reg_practice.pdf
  2. Шипунов Г. Була С. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія»: методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету / Г. Шипунов, С. Була/ – Львів, 2020. – 64с. https://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf
  3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання //www.nbuv.gov.ua
  4. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua
  5. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
  6. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
  7. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
  8. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
  9. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
  10. Книжкова палата України імені Івана Федорова //http://www.ukrbook.net/

Силабус: Виробнича практика зі спеціалізації "Світова політика та глобалізаційні процеси"

Завантажити силабус

Силабус: Виробнича практика зі спеціалізації "Теорія та історія політичної науки"

Завантажити силабус