Глобальна демократія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гарбадин А. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Глобальна демократія» спрямована на засвоєння наукових знань про феномен глобальної демократії, його сутність і принципи концептуалізації, з’ясування причин, що уможливили теоретичне конструювання, дослідження чинників, що забезпечили підстави для практичного втілення. Логіка вивчення курсу передбачає вироблення розуміння стосовно природи нових глобальних викликів та глобальних трансформацій, що відбуваються з кінця ХХ ст.. і донині та які призводять до потреби (пере)осмислення сутності глобальної демократії, її ефективності, способів поширення крізь образ (чи образи) демократичного врядування, характерні для різних регіонів планети і обумовлені локальними культурно-ціннісними особливостями. Основна частина курсу присвячена вивченню як теоретичних засад становлення світової політичної системи у вигляді глобальної демократії, так і практичному розбору проблем та викликів, що стоять перед глобальною демократією сьогодні.

Рекомендована література

Основна

 1. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні Аспекти. Київ: Либідь, 2006. 312 с.
 2. Гелд Д. Демократія і глобальний порядок // Демократія: Антологія. Київ: Інститут європейських досліджень. «Смолоскип», 2005. 1108 с.
 3. Ґоше М. Демократія проти себе самої / Пер. з фр. Післямова та примітки О. Йосипенко, С. Йосипенка. Київ: Український Центр духовної культури, 2006. 376 с.
 4. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.
 5. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
 6. Лі К., Ревені Р. Глобалізація економіки і демократія: емпіричний аналіз // Демократія: Антологія. Київ: Інститут європейських досліджень. «Смолоскип», 2005. С. 1064-1098
 7. Мак-Грю Е. Транснаціональна демократія: теорія і перспективи // Демократія: Антологія. Київ: Інститут європейських досліджень. «Смолоскип», 2005. С. 1025-1050.
 8. Растоу Д. А. Переходи до демократії і спроба створення динамічної моделі // Демократія: Антологія. Київ: Інститут європейських досліджень. «Смолоскип», 2005. С. 583-604
 9. Ревель Жан-Франсуа. Відживлення демократії. Київ: Критика, 2004. 588 с.
 10. Wallerstein I. Globalization or the Age of Transition? International Sociology. June 2000. Vol 15 (2). P. 249 – 265.

Додаткова

 1. Розумний М. «Громадянське суспільство» vs «Політична нація». Стратегічні пріоритети. №2 (27). 2013. С. 5-11.
 2. Штромаєр Г. Політика і мас-медіа. Київ: Видавн. дім «Києво-Могилян. академія», 2008. 303 с.
 3. Janusauskiene D. Post-Communist Democratization: Explaining the Differences // Political transformation and changing identities in central and eastern Europe. Lithuanian Philosophical Studies, VI. P. 132-153.
 4. Parag K. The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. New York: Random House, 2008. 496 p.
 5. Savicka A. Volunteer Work: Our Way Back to a Civil Society? Specifics of Volunteering in a Post-Communist Milleu // Political transformation and changing identities in central and eastern Europe. Lithuanian Philosophical Studies, VI. P. 281-305

 

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Глобальна демократія

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Глобальна демократія" 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус