Глобальна демократія

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Мотрен С. М.ФФІм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-51Мотрен С. М.

Опис курсу

Логіка вивчення курсу передбачає вироблення розуміння стосовно природи нових глобальних викликів та глобальних трансформацій, що відбуваються з кінця ХХ ст. і до нині та які призводять до потреби (пере)осмислення сутності глобальної демократії, її ефективності, способів поширення крізь образ (чи образи) демократичного врядування, характерні для різних регіонів планети і обумовлені локальними культурно-ціннісними особливостями.

Мета – формування у студентів ґрунтовного уявлення щодо механізмів функціонування глобальної міжнародної системи, зв’язку її становлення з процесами демократизації, а також перспектив оформлення глобальної демократії.

Завдання курсу полягає у:
– Ретельному та систематизованому опрацюванні проблематики світової політики, що межує з засадами та принципами побудови і розвитку глобальної демократії;
– Виробленні в студентів знань про природу міжнародних відносин, оперативного розуміння чинників, що сприяють та перешкоджають поступові глобальної демократії;
– Становленні аналітичного потенціалу для критичної оціни суперечливої дійсності світу сучасних політичних відносин.

Силабус:

Завантажити силабус