Постмодерна політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гарбадин А. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Курс «Постмодерна політика» спрямовано на засвоєння наукових знань про поняття «постмодерн» та «постмодерний дискурс», сутність і методи його конструювання, аспекти вивчення у політичній науці, а також на можливості застосування цих знань у розв’язанні політичних проблем.

Логіка вивчення курсу передбачає опрацювання студентами низки запропонованих матеріалів, у результаті чого вони повинні вміти оцінювати контекст, в якому генерується певний дискурс спонтанно, та аналізувати інструментарій творення історично-соціальної реальності внаслідок свідомих зусиль конкретних суб’єктів. Курс спрямований на формування глибинних знань про специфіку сучасної політики, її обумовленість культурними, соціальними, психологічними особливостями епохи постмодерну, та виявлення місця людини в складній картині світу постмодерної епохи

Рекомендована література

  1. Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис, 1996. С. 378–384.
  2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ: видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. 230 с.
  3. Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції.Київ : Дух і Літера.,2008. 308 с.
  4. Дерріда Ж. Письмо та відмінність. Київ: Основи, 2004. 602 с.
  5. Жижек С. Метастази насолоди. Шість нарисів про жінку й причинність. Київ: «Альтернативи», 2000. 188 с.
  6. Жижек С. Як читати Лакана. Київ: Комубук, 2019.
  7. Йосипенко О. Онтологія колективних сутностей. Філософська думка. 2017. № 1. С. 92-107.
  8. Козакевич І. О. Франкфуртська школа, як одна з провідних соціально-політичних течій ХХ ст. (методична розробка лекції). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2011. Вип. 5. С. 123-128.
  9. Соболевська М. Суперечливість модернута рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е. Гіденса. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2013. Вип. 4. С. 6-13.
  10. Мішель Фуко. Наглядати й карати / пер. з фр. Петра Таращука. Киї: Основи, 1998. 392 с.

Матеріали

 

Методичні рекомендації_Постмодерна політика 2022

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Постмодерна політика" 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус