Політичні цінності

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гарбадин А. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політичні цінності» присвячена розгляду найсучасніших підходів до інтерпретації політичних цінностей. Курс орієнтовано на як на класичні, так і найновіші, чинні суспільно-політичні форми тлумачення та використання політичних цінностей як у політичній культурі, так і дискурсі політичних доктрин. Водночас навчальна дисциипніла спрямована на осягнення і універсалістських цінностей сучасного глобалізованого світу та їх відображенню традиційним маркерам українського суспільно-політичного процесу і поступу. В основній частині дисципліни увагу буде приділено як проблематиці плюралізації ціннісних орієнтацій світу, співвідношенню дійсної гетерогенності та спроб гомогенності культурного світу постіндустріального суспільства, так і проблемі формування політичної культури України в контексті ціннісної самоідентичності та пошуку власної позиції у сучасному постіндустріальному суспільстві.

Рекомендована література

  1. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
  2. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
  3. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні цінності”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Політичні цінності" 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус