Культурна аналітика в медіа

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Дарморіз О. В.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФК-11доцент Дарморіз О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Культурна аналітика в медіа» є нормативною дисципліною з спеціальності «культурологія» для освітньої програми «Культурологія» другого рівня вищої освіти, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Культурна аналітика в медіа» є ознайомити студентів з особливостями ведення аналітичної роботи, можливостями застосування культурної аналітики в сфері медіакультури та медіакомунікацій, принципами проведення аналітичних досліджень в культурі та використання даних для аналізу культурних подій, процесів, явищ, документів та джерел. Після закінчення курсу студент повинен:

володіти:

· Навиками збору, обробки, аналізу та систематизації інформації у сфері культури;

· Навиками сприйняття та аналізу текстів, прийомами ведення дискусії та полеміки, навиками публічного мовлення;

· Навиками критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень та результатів діяльності щодо вирішення дослідницьких та практичних завдань, зокрема в міждисциплінарних сферах;

· Навиками проведення аналітичних досліджень та написання критичних текстів.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Культурна_аналітика_в_медіа_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус