Управлінська риторика

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Альчук М. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна має на меті: ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами філософії управління. Управлінська риторика – наука про закони ефективного управління мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Риторика (грец. rhtorich) –  філософія життя і спілкування, яка спрямована вдосконалювати культуру особи. .  Риторична культура формує культуру .мислення (самостійність, самокритичність, ерудицію); культуру мовлення (правильність, ясність, виразність); культуру поведінки (ввічливість, тактовність, доброзичливість); культуру спілкування (повагу до співрозмовника, управління аудиторією, толерантність). Історико-філософський підхід становлення риторики – як науки і мистецтва.  Арістотель “Мистецтво риторики”. Прокопович про мистецтво ораторського мовлення. Відродження риторики у ХХ ст. Неориторика – теорія мовного існування людини, теорія і практика комунікації.

На практичних заняттях проводяться інтелектуальні, ділові ігри, тренінги (мотиваційні, комунікативні), які розвивають комунікативні здібності особи, її самопізнання і самоствердження та імідж.

Рекомендована література

Арістотель. Мистецтво риторики (бл.335 р. до нашої ери).

 Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво. Філософські твори. Т. 1.  К., 1979.

Альчук Марія. Відродження риторики в національному університеті // Вісник Львівського  університету. Серія:  філософські науки.  Львів, 2003.

Кушнір Р. О. Мистецтво відповідального спілкування. Дрогобич, 2013.

Почепцов Г. Теорія комунікації. К., 1996.  Сагач Галина. Риторика.  К., 2000.

Форд Генрі. Моє життя та робота. К., 2015.

Силабус: Управлінська_риторика_2022

Завантажити силабус