Збереження культурної спадщини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918Бойко І. М.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918ФФК-51мБойко І. М.

Опис курсу

 

Курс присвячено розгляду особливостей формування та збереження культурної спадщини України та світу, її значенням у житті людини та суспільства. Студент розгляне в історично-культурологічному ракурсі основні пам’ятки культурної спадщини місцевого, регіонального, національного та світового значення; визначить понятійно-категоріальний апарат та функції культурної спадщини; проаналізує основну нормативно-правову базу пам’ятко-охоронної політики держави; співставить різні моделі пам’ятко-охоронної політики. Курс корелюється із сучасними подіями — повномасштабної війни України проти агресії росії та у цьому контексті збереження культурної спадщини.

Мета і цілі курсу:

Ознайомлення з системою наукових знань про культурну спадщиною України та світу, її значенням у житті суспільства, сприяння відродженню національної свідомості, духовності; усвідомлення й розуміння проблем збереження та раціонального використання культурної спадщини, виховання поваги, дбайливого й відповідального ставлення до культурної спадщини в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини місцевого, регіонального, національного та світового значення;

  • особливості пам’ятко-охоронної політики та нормативно-правову базу України та світу в історико-культурологічному, політико-правовому екскурсі;

  • основні поняття в галузі збереження культурної спадщини.

вміти:

  • аналізувати пам’ятки та об’єкти культурної спадщини різних рівнів; розрізняти історико-культурну та природну спадщину;

  • порівнювати політико-правову специфіку збереження культурної спадщини в історії людства;

  • визначати тип об’єкта культурної спадщини відповідно до міжнародних та національних критеріїв;

  • визначати роль і місце культурної спадщини в українській та світовій культурі.

Силабус: Збереження культурної спадщини

Завантажити силабус