Бойко Ігор Мирославович

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: ihor.boyko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія української культури, культурна спадщина, релігієзнавство, християнська етика

Курси

Публікації

1. Бойко І. Проблемні аспекти розвитку сучасної УАПЦ / Ігор Бойко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2005. – Кн. І. – С.130-135.
2. Бойко І. Католицько-православний діалог в сучасній Україні: внутрішньоконфесійний та міжконфесійний аспекти / Ігор Бойко // «Мандрівець».
– Тернопіль, 2006. – С. 8-13.
3. Бойко І. Сучасний православно-католицький діалог у культовообрядовій площині: український контекст / Ігор Бойко // Наукові записки
Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2015. – Вип. 12. – С. 38-47.
4. Бойко І. Державний чинник як регулятор православно-католицьких взаємин в незалежній Україні / Ігор Бойко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво Гілея», 2015. – Вип. 103 (12) – С. 232-236.
5. Бойко І. Православно-католицька взаємодія в соціокультурному просторі незалежної України / Ігор Бойко // «ЕМІНАК: науковий щоквартальник». – 2015. – № 4 (12). – С. 72-79.
6. Бойко І. Проблема систематизації джерельної бази православнокатолицьких відносин в незалежній Україні / Ігор Бойко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво Гілея», 2017. – Вип. 116 (1). – С. 87-91.
7. Бойко І. Православно-католицькі відносини в контексті державотворчих процесів України кінця 80-х – початку 90-х років XX ст. / Ігор
Бойко // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Випуск 51. – С. 251–262.
8. Бойко І. Динаміка та особливості сучасного православнокатолицького діалогу в Україні / Ігор Бойко // Тези звітної наукової конференції

філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 110-111.
9. Бойко І. Динаміка та тенденції екуменічного діалогу в Україні в добу понтифікату Бенедикт XVI / Ігор Бойко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Духовні виміри європейської цивілізації: виклики XXI ст.» (Львів, 2005). Вип. 2. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 130-138.
10. Бойко І. Проблема патріархату в сучасній Україні: екуменічний контекст / Ігор Бойко // Тези звітної наукової конференції філософського
факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 86-87.
11. Бойко І. Поняття ідентичності у сучасному православнокатолицькому середовищі / Ігор Бойко // Тези Міжнародної наукової конференції
«Духовність. Культура. Людина» (Львів, 2010). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010 – С. 92-94.
12. Бойко І. Соціальний контекст православно-католицької комунікації в
сучасній Україні / Ігор Бойко // Тези звітної наукової конференції філософського
факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 102-103.
13. Бойко І. Етапи православно-католицької комунікації в незалежній Україні: історичко-методологічні критерії / Ігор Бойко // Матеріали міжнародної науково-практичній конференції «Науковий потенціал сьогодення» (СентЕндрюс, Шотландія, 2016). – Логос: Спецвипуск «The scientific potential of the present» – Сент-Ендрюс – Вінниця, 2016. – С. 32-34.
14. Васьків Андрій, Бойко Ігор “Православні і католицькі Церкви України у часі війни”.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ” (до 30-річчя Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України). Львів, 1 грудня 2021 року, С. 72-75.
15. Бойко Ігор. Православно-католицькі відносини в Україні після отримання Томосу про автокефалію Православній Церкві України // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 19. – С.215=218

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!