Філософія управління

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Альчук М. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФК-51мпрофесор Альчук М. П.

Опис курсу

Навчальний курс «Філософія управління» розкриває знання про теорію, методологію, технологію та використання в управлінській діяльності, про суб’єкти й об’єкти управлінської діяльності. Досліджуються теоретичні та методологічні основи організації та управління як соціального процесу. Студенти ознайомлюються з управлінням як особливою формою соціальної діяльності людини в суспільстві. Розкриваються характер соціального управління, закономірності функціонування в суспільстві. Виробляються уміння та навички методологічного аналізу управлінської діяльності, визначається місце і роль людини в управлінському процесі. Філософія менеджменту спрямована на професіоналізм, що допомагає системно мислити, вирішувати проблеми та виробляти культурологічний тезаурус. Вміння використовувати технології у практичній діяльності та дотримуватись порядності, морального кодексу.

Силабус: Філософія управління

Завантажити силабус