Культурний і національний феномен Львова

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФК-31доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Предметом вивчення «Культурний і національний феномен Львова» як навчальної дисципліни є феномен міста Львова у історичному вимірі та філософських аспектах. Історичні віхи міста, національний склад різних періодів історії міста, персоналістичний вимір міста у світовому та національному культурному процесі, мистецький феномен міста: здобутки літератури, архітектури, малярства, скульптури. Музейний простір та туристичний потенціал міста.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Культурний і національний феномен Львова» викладається на другому курсі культурологічного відділення, отож ґрунтується на отриманих знаннях з інших культурологічних дисциплін: „Культурологія. Вступ до спеціальності”, «Історія української культури», „Міфологія”. Націлена на формування необхідних знань для таких дисциплін: «Архітектурні пам’ятки Львівщини», «Провідні тенденції сучасної культури», „Формування нової соціокультурної реальності в Україні” та ін.

Рекомендована література

Список основної літератури:

Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2006 (2007).

Шаблій О. Львознавчі студії: підходи, аспекти та проблеми.

Ільницький М. Літературний Львів пер. пол. ХХ ст.

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів, 1991.

Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова. – Львів, 2005.

 

Список додаткової літератури:

Білецький П. Українське мистецтво др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст. / П. Білецький. – К., 1981.

Вечерський В. Українські дерев’яні храми / В. Вечерський. – К., 2007.

Кучерявий В. Сади і парки Львова / В. Кучерявий. – Львів, 2008.

Лемко І. Легенди старого Львова / І. Лемко. – Львів, 2008.

Лильо І.М., Лильо-Откович З.М. Прогулянка Львовом. Путівник / І. Лильо, З. Лильо-Откович. – К., 2005.

Могитич Р. Планування структура львівського середмістя і проблеми його датування / Р. Могитич // ЗНТШ. – Т.227.

Памятники градостраительства и архитектуры Украинской ССР. – Т.3. – К., 1985.

Прибєга Л. В. Дерев’яні храми українських Карпат / Л. Прибєга. – К., 2007.

Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри: час і архітектура / В. Проскуряков, Ю. Ямаш. – Львів, 1997.

Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця / М. Рожко. – К., 1996.

Шишка О. Наше місто – Львів / О. Шишка. – Ч. 2. – Львів, 2005.

Багрій Р. Археологія стародавнього Львова // Жовтень. – 1982. – №8. – С.102-106.

Білецький С. Розвиток ремесла і промислів у Львові в сер. ХVІІ ст.

Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Львів, 2005.

Винничук Ю. Легенди Львова. – Львів, 1999.

Витвицький В. Український музичний Львів // ЗНТШ. – Т.232. – Львів, 1996.

Енциклопедія Львова. – Т. 1, 2, 3 (Львів, 2007, 2008, 2010).

Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки. – Львів, 1983.

Ісаєвич Я. Українське книговидання. Витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002.

Історія Львова в документах і матеріалах. – К., 1986.

Капраль М. Національні громади Львова ХVІ- ХVІІІ ст. (Соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.

Кулик О. Львівський театр імені М. Заньковецької. – К., 1989.

Кучерявий В. Сади і парки Львова. – Львів, 2008.

Лемко І. Легенди старого Львова. – Львів, 2008.

Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. – Львів, 2002.

Нога О. Світ львівського спорту 1900-1939. – Львів, 2005.

Овсійчук В. Українське мистецтво др. пол. ХVІ- пер. пол. ХVІІ ст. – К., 1985.

Петегирич В. Середньовічний Львів, відкритий археологами // Дзвін. – 1995. – №4. – С.130-135.

Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри: час і архітектура. – Львів, 1997.

Содомора А., Домбровський М. Anno domini. Року Божого: Латинські написи Львова. – Львів,2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму