Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Olha.Lishchynska-Mylyan@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наук. інтереси: морально-етичні та прикладні проблеми сучасної етики, особливості сучасної української культури, українська візуальна культура та актуальне мистецтво.

 

Курси

Публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема «Прикладна етика : навчальний посібник» (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 236 с.), «Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції» (Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 47с.), «Українська культура ХХ ст.» // Історія української культури : навчальний посібник / За ред. проф. В. Мельника, проф. М. Кашуби, проф. А. Яртися (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343–401), «Морально-прикладний вимір буття сучасної людини» // Людина в сучасному світі: В 3 кн. – Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія / [А. Васьків, Гапон Н., Гнатищак Г.]; за ред. В. Мельника (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 273–291), «КодоМовний аналіз українського візуального мистецтва як метод дослідження культури постмодернізму» (Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Випуск 663–664. – Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 187–191), «Медіа-арт в українському візуальному мистецтві: філософсько-естетичні ідеї та вияви» («Гілея (науковий вісник)» : Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 78. – С. 256–259), «Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення» («Українознавчий альманах». – К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет. Центр українознавства, 2014. – Випуск 17.  – С. 197–200), «Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України» («Українознавчий альманах».– К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет. Центр українознавства, 2015. – Вип. 18. – С. 82–85).

Статті: 

Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України

Сучасне українське візуальне мистецтво: екологічні запити і відповіді

Цінність життя як аксіологічний орієнтир етико-прикладного знання

Кодомовний аналіз українського візуального мистецтва як метод дослідження культури постмодернізму

 

 

 

 

Біографія

Культуролог, канд. філос. наук (Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини XX ст., 2001).

З 2000 р. асист., а з 2004 р. доц. кафедри теорії та історії культури, 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури.

Курси:  «Історія світової культури» (І-ІІ семестр, І рік навчання), «Культурний і національний феномен Львова» (І семестр, ІІ рік навчання), «Екологічна культура» (ІІ семестр, ІІІ рік навчання), «Прикладна етика» (ІІ семестр, ІV рік навчання), «Архітектурні пам’ятки Львівщини» (ІІ семестр, V рік навчання), «Провідні тенденції сучасної культури» (І семестр, VІ рік навчання).

Анотації навчальних дисциплін викладача

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!