Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Olha.Lishchynska-Mylyan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: історія української філософської думки ХХ ст., морально-етичні та етико-прикладні проблеми сучасності, феномен сучасної української культури, особливості та специфіка української культури поч. ХХІ ст., українська візуальна культура та актуальне мистецтво, філософсько-естетичні виміри українського візуального мистецтва.

8 жовтня 2003 р. прочитала публічну лекцію на тему «Культура спілкування та діловий етикет» у Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка.
23 квітня 2019 р. прочитала публічну лекцію з циклу #розмовипро з цікавими людьми Філософський факультет ЛНУ ім. Івана Франка на тему «Політ «Мрії» над Венецією або українські мистецькі проєкти на Бієнале» в Міському палаці культури імені Гната Хоткевича Палац Гната Хоткевича
https://www.youtube.com/watch?v=es_p4lEM4YE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dFtvYbjjDgNe2oyIFZ59teQ-pPCAxNHONsIoSbcszov2DMFM36-f-4LU
7 листопада 2019 р. взяла участь у лекції чотирьох спікерів #прокультуру до Дня культуролога на сцені Палац Гната Хоткевича, організованої Наукове товариство культурологів “Гілея” спільно зі Студрадою Філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
https://www.youtube.com/watch?v=texBFbJApaU
4 жовтня 2020 р. прочитала лекцію (у співавторстві зі студентками Бурлак В. Скалоцькою В., Сімків І.) на тему «Культура vs пандемії: ліки, щоб жити, творити, радіти» в рамках лекторію «Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду», організованого Lviv Open Lab.

Одна з організаторів студентського Наукове товариство культурологів “Гілея”.
27.11.2002 р. у рамках діяльності товариства організувала зустріч-лекцію Г. Тихобаєвої, директора Музею Соломії Крушельницької у Львові, на тему «Життя та сценічна діяльність Соломії Крушельницької у контексті культурної традиції кінця ХІХ-ХХ ст.» (до 130-річчя від дня народження великої співачки).
У листопаді 2015 р. за сприяння Центру міської історії Львова провела зі студентами ФФК-21 дослідницький воркшоп на тему «Львів у часі І світової війни: індивідуальний вимір» в рамках виставки «Велика війна 1914-… Індивідуальний та глобальний досвід» (куратор Любов Куйбіда).
У квітні 2016 р. у співпраці з Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка провела зі студентами ІІ курсу культурологічного відділення семінар-конференцію на тему «Актуальний Франко» (координатор від музею к.ф.н. Кобрин М. С.).
19 квітня 2019 р. провела відкритий семінар-дискусію для студентів філософського факультету на тему «Цензура в соцмережах: «за» чи «проти» (етико-прикладний аспект)».

 

Курси

Публікації

Більше 80 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких:

 

Наукові праці, які вийшли друком:

І. Автореферат дисертаційного дослідження:

– Ліщинська О. Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини ХХ ст.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Львів, 2001. 24 с.

 

ІІ. Монографії/Розділи в колективних монографіях:

– Ліщинська О. Морально-прикладний вимір буття сучасної людини / Людина в сучасному світі: В 3 кн. – Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія / [А. Васьків, Гапон Н., Гнатищак Г.]; за ред. В. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 273–291.

– Ліщинська О. Ідея необароковості в сучасній українській візуальній культурі // Наука і цінності людського буття. Колективна монографія / Заг. Ред. В. Мельника / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 550с. C. 308–323

– Ліщинська О. Соціокультурна роль мистецтва в сучасній українській візуальній культурі // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія за ред. д-ра філос. наук ; проф. В. П. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та ін. Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2017. 308 с. С. 261–284.

– Liszczyńska Olga. Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century // Galicja. Studia i materiały. Tom 5. Filozofia w Galicji II // Redakcja dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (red. nacz.), dr Agnieszka Kawalec (z-ca red. nacz.), dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga (sekretarz), dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki (członek), Ewelina Kawa (członek). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 2019. S. 69–85.

 

ІІІ. Навчальні посібники:

– Ліщинська О. Прикладна етика : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 236 с. (з присвоєним грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», лист від 18.05.2010 р. №1/11–4170).

– Ліщинська О., Король Н. Українська культура ХХ ст. / Історія української культури : навчальний посібник / За ред. проф. В. Мельника, проф. М. Кашуби, проф. А. Яртися. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. С. 343–401.

– Етика поведінки та мовленнєвий етикет студента в академічному середовищі : методичний посібник / Упорядники : І. Кочан, О. Сербенська, З. Терлак, М. Білоус, О. Ліщинська, О. Сінькевич, Н. Бічуя, Л. Бартіш, Ю. Горблянський, Р. Пірус. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 51 с.

 

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

– Ліщинська О. Духовно-етична проблематика у творчості І.Мірчука // Вісник Львівського університету. Серія: суспільних наук. 1996. № 34. С. 130–133.

– Ліщинська О. Психологічні аспекти моральної концепції Андрея Шептицького // Філософські пошуки. Львів-Одеса, 1997. Вип. IV. С. 297–300.

– Ліщинська О. Вчення про моральні чесноти у філософсько-богословській спадщині Андрея Шептицького // Вісник Львівського університету: Філософські науки. Львів: Львівський держ. ун-т, 1999. Вип. 1. С. 139–143.

– Ліщинська О. Український неотомізм: особливості, ідеї, представники // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. Львів: Вид. центр ЛНУ, 2001. Вип. 3. С. 213–219.

– Ліщинська О. Релігійний аспект культури в європейській філософській думці ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003. Вип.5. С.239–246.

– Ліщинська О. Екологічний імператив сучасної етики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Філософія. №13, 2005. С. 162–167.

– Ліщинська О. Моральні аспекти підприємницької діяльності // Вісник ЛНУ. Філософські науки. Вип. 11. Львів: Видавничий центри ЛНУ ім. І. Франка, 2008. С. 115–124.

– Ліщинська О. Біоетичний вимір буття особистості і проблема трансплантації // Наука. Релігія. Суспільство. Збірник наукових статей. Донецьк: ІПШІ МОНУ і НАНУ. 2008. № 4. С. 48–53.

– Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Вип. 15. С.182–189.

– Ліщинська О. Неофольклоризм як ідея сучасної української художньої культури //«Гілея (науковий вісник)» : Збірник наукових праць. К. 2012. Вип. 65 (№10). С. 390–394.

– Ліщинська О. Медіа-арт в українському візуальному мистецтві: філософсько-естетичні ідеї та вияви //«Гілея (науковий вісник)» : Збірник наукових праць. К. 2013. Вип. 78. С. 256–259.

– Ліщинська О. КодоМовний аналіз українського візуального мистецтва як метод дослідження культури постмодернізму // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 663-664. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 187–191.

– Ліщинська О. Цінність життя як аксіологічний орієнтир етико-прикладного знання // Університетська кафедра : Альманах. № 2/2013. К. : КНЕУ, 2013. С. 57–73.

– Ліщинська О. Візуальна культура як чинник формування соціального простору міста // Наукові записки Національного університету Острозька академія». Серія «Філософія». Вип. 16. Острог : Вид. Нац. унів. «Острозька академія», 2014. C. 65–68.

– Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення // Українознавчий альманах. Випуск 17. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет. Центр українознавства, 2014. 334 с. С. 197–200.

– Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України // Українознавчий альманах. Випуск. К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет. Центр українознавства, 2015. Вип. 18. С. 82–85.

– Ліщинська О. Візуальне мистецтво як чинник формування креативного простору довіри в сучасній Україні // Українознавчий альманах. Випуск 19. К. : «Міленіум+», 2016. С.168–171.

– Ліщинська О. Образ сучасного героя: репрезентації в царині українського актуального мистецтва // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. Одеса: [б. в.], 2017. № 20. С. 59–62.

– Ліщинська О. Естетичні тенденції та ідеї сучасного візуального мистецтва (на прикладі українських проектів Венеційської бієнале) // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. № 25. С. 29–34. (Indexed in: IndexCopernicus).

– Ліщинська О. Екологічні проєкти Венеційської бієнале як відображення  актуальних тенденцій сучасної культури // Virtus. Scientific Journal. Editor-in-Chief: Zhurba M.A. 2019. № 36. (Indexed in: Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor, ResearchBib, Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor), Directory of Research Journal Indexing (DRJI)).

V. Наукові статті у закордонних фахових виданнях:

– Ліщинська О. Сміхове начало в просторі сучасної української культури та соціокультурна роль Нomo ridens //«Quo vadis, humanitas? Ksiega jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65 rocznicy urodzin, O. Sinkiewicz, A. Kordonska, R. Kordonski (red.).  Warszava – Lwow – Kijow : Wydawnictwo VERBINUM, 2017. С.  287–295.

– Ліщинська О. Екологічна трагедія Чорнобиля у візуальному мистецтві: філософсько-естетичне осмислення та інтерпретації // Culturologica Slovaca / Internetový časopis / Кatedra kulturológie filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavný redaktor: Miroslav Ballay. №3. 2018. C.152–159.

– Ліщинська О. Сміхова культура та іронія в просторі сучасної української візуальної культури // ORIENS ALITER. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy. 2019. №1. С. 60-69.

 

VI. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

– Ліщинська О. Микола Шлемкевич – мислитель ХХ століття // Дзвін. 1998. № 4. С. 103–105.

– Ліщинська О. Українська релігійна філософія ХХ століття: єдність християнських і національних вартостей // Релігієзнавчі студії. Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. Вип. 1. С. 12–21.

– Ліщинська О. Релігійно-філософська думка про сенс смерті і безсмертя // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ої міжнародної наукової конференції. Львів: Логос, 2003. С. 348–352.

– Ліщинська О. Сучасна католицька філософська думка  про моральну вартість життя // Історія релігій в Україні//Науковий щорічник. Львів: Логос, 2004. Кн.ІІ. С.291–296.

– Ліщинська О. Проблеми біоетики: історія і сучасність, дискусії і моральний вибір // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005. Вип. 1. С. 69–78.

– Ліщинська О. Основні принципи сучасної біоетики // Вісник Інституту соціогуманітарних проблем людини. Львів, 2005. №1. С. 152–158.

– Ліщинська О. Морально-екологічні орієнтири особистості в суспільстві глобального ризику // Особистість. Час. Культура. Міждисциплінарні проблеми дослідження їх взаємозв’язку в гуманітарних науках // Матеріали науково-практичної конференції. 28-29 листопада 2005 р. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. С. 169–176.

– Ліщинська О. Протиріччя техноепохи і формування морально орієнтованої парадигми // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ століття. Випуск 2. Збірник наукових статей. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007. С. 96–104.

– Ліщинська О. Концепція християнського гуманізму у релігійній філософії А. Шептицького // Релігієзнавчі студії. Збірник наукових праць. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007. Вип. 2. С. 32–40.

– Ліщинська О. Громадянський пафос естетичної концепції Івана Франка // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Вип. 3. Іван Франко та українська духовна культура. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. С. 23–32.

– Ліщинська О. Відкриті моральні проблеми прикладної етики // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Вип. 4. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. С. 125–132.

– Ліщинська О. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів, 2012. Вип. 6. С. 121–129.

– Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: екологічні запити і відповіді // Сборник научных трудов. SWorld. Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте. Выпуск 4. Том 31 (Философия и филология). Иваново: Маркова АД, 2013. С. 91–97.

– Ліщинська О. Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі // Наукові записки Національного університету Острозька академія». Серія «Культурологія». Вип. 14. Острог : Вид. Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. С. 89–97.

– Ліщинська О. Шевченківські мотиви в сучасній українській візуальній культурі // Апостол правди і науки. До 200-ліття від дня народження Т. Шевченка / Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 травня 2014 р. Філософсько-культурологічна секція / Гол. ред. і упорядник В. П. Мельник. Львів : Малий вид. центр філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 177 с. С. 133–143.

– Ліщинська О. Постать Андрея Шептицького в контексті культури пам’яті // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів : Ін-т соціогуманітарних проблем людини, 2015. Вип. 8. С. 105–113.

– Ліщинська О. Андрей Шептицький як представник української релігійної інтелігенції [Електронний ресурс] // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Красноармійськ, ДонНТУ, 17–18 березня 2016 року) / Вст. сл. проф. Кашуба М.В., відп. ред. проф. Нікульчев М.О. Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. 316 с. C.167–171.

– Ліщинська О. Соціокультурні вектори українського візуального мистецтва // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів : Ін-т соціогуманітарних проблем людини, 2016. Вип. 9. С. 41–48.

  

VII. Словники:

– Ліщинська О. Гасла у словнику // Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. д-ра філос. наук проф. Мельника В.П. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 18 с.

– Ліщинська О. Моральні аспекти сучасної цивілізації // Енциклопедія Сучасної України. Т.21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2019.

 

VIII. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

– Ліщинська О. Моральна концепція Андрея Шептицького // Історія релігій в Україні / Тези повідомлень VII Міжнародного круглого столу. Львів: Логос, 1997. С. 112–113.

– Ліщинська О. Ідея національного патріотизму у творах українських релігійних філософів першої половини ХХ ст.// Історія релігій в Україні / Матеріали ІХ Міжнародної конференції. Львів: Логос, 1999. Кн. І. С. 199–201.

– Ліщинська О. Християнська любов як універсальне поняття у філософській спадщині А.Шептицького // Історія релігій в Україні / Матеріали ХІ Міжнародної конференції. Львів: Логос, 2000. Кн. ІІ. С. 179–184.

– Ліщинська О. Проблема релігійно-морального виховання у творчості Андрея Шептицького // Історія релігій в Україні //Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції. Львів: Логос, 2002. Кн. І. С. 246–251.

– Ліщинська О. Релігійно-філософська думка про сенс смерті і безсмертя // Історія релігій в Україні //Праці ХІІІ Міжнародної наукової конференції. Львів: Логос, 2003. С. 348–352.

– Ліщинська О. Екоетика в контексті сучасних концепцій ноосфери // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2004. Вип. 1. С.93–95.

– Ліщинська О. Людина і техніка: моральний світ особистості в індустріальному суспільстві // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005. Вип. 2. С.103–107.

– Ліщинська О. Актуальні завдання прикладної етики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2006. Вип. 3. С. 97–98.

– Ліщинська О. Екобіоцентричний напрям екологічної етики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007. Вип. 4. С. 76–77.

– Ліщинська О. Етика і політика: морально-етичний компонент політичної культури // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. Вип. 5. С. 67–69.

– Ліщинська О. Поняття якісного життя у контексті біоетики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2009. Вип. 6. С.88–90.

– Ліщинська О. Консьюмеризм як тенденція сучасної культури // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. Вип. 7. С.123–125.

– Ліщинська О. Пошук нової соціокультурної концепції людини у теорії комунітаризму // Тези Міжнар. Наук. конференції «Духовність. Культура. Людина». Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 174 с.

– Ліщинська О. Проблема евтаназії: дискусії і моральний вибір // Проблема людської вітальності в філософії і медицині / Матеріали круглого столу 28 травня 2005 р. / Упорядник В. Маринюк. Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2010. С. 93–94.

– Ліщинська О. Консьюмеризм як тенденція сучасної культури // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. Вип. 7. С.123–125.

– Ліщинська О. Нове золоте правило А. Етціоні в руслі морально-етичних концепцій комунітаризму // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 8. С. 108–111.

– Ліщинська О. Авангардизм як тенденція сучасної української культури // Тези звітної наук. конференції філософського факультету. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. Вип. 9. С. 112–116.

– Ліщинська О. Новітні художні техніки візуальної культури // Тези звітної наук. конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. Вип. 10. С.125–128.

– Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво і культура постмодернізму // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14-15 жовтня 2013 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 209–211:

– Liszczyńska O. Media-art jako aktualna sztuka wizualna: irracjonalny komponent (na przykładzie ukraińskiej przestrzeni sztuki) / W sieci irracjonalności / Abstrakty wystąpień konferencyjnych /Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27-28 kwietnia 2013.

– Ліщинська О. Етико-прикладний аспект фундаментальної цінності усіх форм життя // Проблеми моралі: теорія та практика / Збірник тез учасників 4 Міжнародної наукової конференції з етики 24 -25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ / За ред. проф. Ларіонової В.К., доц. Радченко О.Б. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. С.137–139.

– Ліщинська О. Візуальне мистецтво в соціальному просторі міста на межі традицій і новацій // Obce/swoje Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej.Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa. Organizator:Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Katedra Ukrainistyki przy współpracy z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Lwów). 22–24 maja 2014. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

– Ліщинська О. Соціально акцентовані художні проекти українського актуального мистецтва: сутність та функції // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2014. Вип. 11. С. 65–68.

– Ліщинська О. Візуальна культура як чинник формування міської ідентичності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. С.57–59.

– Ліщинська О. Українське актуальне мистецтво як шлях до суспільного порозуміння // Тези міжнародної наукової конференції “Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот”. Львів : ВЦ філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2016. С. 142–144.

– Ліщинська О. Традиційні образи-персоналії української культури і сучасні мистецькі інтерпретації  // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 106–109.

– Ліщинська О. Сміхове начало в українському культурному просторі сьогодення і його людинорятівна роль // Духовність. Культура. Виклики сьогодення // Матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю. 21-22 квітня 2017 р. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С. 86–88.

– Ліщинська О. Штрихи до портрету сучасного героя (на матеріалі українського візуального мистецтва) // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів, 2017. С. 92–95.

– Ліщинська О. Пост-Чорнобиль у просторі сучасної культури: мистецькі інтерпретації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів, 2018. Випуск 15.  С.  67–69.

– Ліщинська О. Українські мистецькі проекти на Венеційській бієнале: пошук соціокультурної самототожності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів, 2019. С. 78–81.

– Ліщинська О. Мистецтво «цікавих часів» глобалізованого світу (на прикладі Венеційської бієнале 2019) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Глобалізація». 20 жовтня 2019, Львів, видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 192–197.

– Ліщинська О. Мистецька інтелігенція в сучасній українській візуальній культурі (на прикладі творчого портрету Ольги Петрової) // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 100-річчя заснування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Покровськ, ДонНТУ, 9–10 квітня 2020 року) / Переднє сл. проф. Марія Кашуба, відп. ред. проф. Нікульчев М. О. Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 116-119.

-Ліщинська О. Ідея ревіталізації Чорнобиля у візуальній культурі // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2020. С. 187-189.

Біографія

Культурологиня, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1995 р.), спеціалізувалася на кафедрі історії та теорії культури, отримала диплом з відзнакою.

У 1995-1999 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка. 2001 р. захистила дисертацію на тему «Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини XX ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.

З 2000 по 2004 рр. перебувала на посаді асистента кафедри теорії та історії культури. З 2004 р. і донині на посаді доцента тієї ж кафедри. 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури.

У жовтні 2014 р. пройшла стажування у відділі Соціальної філософії і філософії культури Інституту філософії Жешівського університету (Uniwersytet Rzeszowski).

2003-2007 рр. виконувала обов’язки секретаря вченої ради філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка.

З січня 2016 р. виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському університеті імені Івана Франка.

Авторка більше вісімдесяти наукових праць, у тому числі «Прикладна етика: навчальний посібник», двох посібників у співавторстві, чотирьох монографій у співавторстві, статей у словниках, енциклопедіях та ін.

Викладає такі курси:  «Історія світової культури» (І-ІІ семестр, І рік навчання), «Культурний і національний феномен Львова» (І семестр, ІІ рік навчання), «Прикладна етика» (ІІ семестр, ІІІ рік навчання), «Екологічна культура» (ІІ семестр, ІV рік навчання), «Архітектурні пам’ятки Львівщини» (І семестр, V рік навчання), «Провідні тенденції сучасної культури» (ІІ семестр, V рік навчання).

 

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

Провід_тенд_культ

Ліщинська_Прикл_етика

Ліщинська_ІСК

Навчальні посібники:

– Ліщинська О. Прикладна етика : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 236 с. (з присвоєним грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», лист від 18.05.2010 р. №1/11–4170).

– Ліщинська О., Король Н. Українська культура ХХ ст. / Історія української культури : навчальний посібник / За ред. проф. В. Мельника, проф. М. Кашуби, проф. А. Яртися. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. С. 343–401.

– Етика поведінки та мовленнєвий етикет студента в академічному середовищі : методичний посібник / Упорядники : І. Кочан, О. Сербенська, З. Терлак, М. Білоус, О. Ліщинська, О. Сінькевич, Н. Бічуя, Л. Бартіш, Ю. Горблянський, Р. Пірус. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 51 с.

– Ліщинська О. Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005. 47 с.

 

Програми навчальних курсів:

– Ліщинська О. Комплексна програма з курсу «Історія світової культури» для студентів філософського факультету зі спеціальності «культурологія». Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 76 с.

– Ліщинська О. Комплексна програма курсу «Історія світової культури». Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с. С. 163–184.

– Ліщинська О. Комплексна програма курсу «Прикладна  етика». Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с. С. 493–497.

– Ліщинська О. Плани семінарських занять з курсу «Історія світової культури» для студентів філософського факультету зі спеціальності «культурологія». Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 48 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!