Стеценко Валерій Іванович

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: valeriy.stetsenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1. Стеценко В. Романтизм і релігійно-богословська проблематика в творчості Т.Шевченка/ Валерій Стеценко // Історія релігій в Україні: [ наук. щорічник. 2015 рік ]. – Львів: Логос, 2015.- Кн.ІІ.- С.25-32.

2. Стеценко В. Особливості людиновимірного змісту екзистенціальної філософії: від екзистенціалізму до релігійного персоналізму / Валерій Стеценко // Гілея: наук. вісник: збірник наук. праць. – К., 2015.- Вип.99.- С.247-251.

3. Стеценко В. Екзистенціалізм: історико-філософський та релігієзнавчий погляд / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Гілея: наук. вісник: збірник наук. Праць. – К., 2015.- Вип.100.- С.156-160.

4. Стеценко В. Особливості томістичної філософської теології А.Шептицького / Валерій Стеценко // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2015. – №8. – С.32-40.

5. Стеценко В. Взаємозв’язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії у концепції людини О.Кульчицького / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Історія релігій в Україні: [ наук. збірник]. – Львів: Логос, 2016.- Ч.2,3.- С.90-101.

6. Стеценко В. Релігія і Бог в творчості Т.Шевченка : особливості сучасног розуміння / Валерій Стеценко //Духовність. Культура. Виклики сьогодення: матеріали Всеукраїнської наук. конференції з міжнародною участю (м.Львів, 21-22 квітня 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017.- С.201-203.

7. Стеценко В. Філософське релігієзнавство Івана Франка / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Історія релігій в Україні: [наук. щорічник]. – Львів: Логос, 2017.- Вип.27.- С.521-529.

8. Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні: [колективна монографія] / за заг. ред. проф. В.П.Мельника. – Львів: ЛНУ ім.І.Фрапнка, 2017.- 308 с. ( у співавторстві ).

9. Quo vadis, humanitas ? O.Sinkiewicz, A. Kordonska, R. Kordonski (red.),Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa-Lwow-Kijow 2017, 542 s. (у співавторстві).

10. Стеценко В. Релігійно-богословські ідеї у філософуванні І.Франка / Валерій Стеценко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”.-2017.- Вип.20.- С.79-84.

11. Стеценко В.До питання про взаємозв’язок змісту українського персоналізму та філософії релігії Олександра Кульчицького / Валерій Стеценко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії: [зб. наук. праць]. – 2017.- Вип.12.- С.150-156.

12. Стеценко В. Внесок І.Франка в українське філософське релігієзнавство / Валерій Стеценко // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2016.- №9.- С.154-163.

13. Стеценко В. Особливості витоків релігійно-філософської думки в Київській Русі / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. -Львів: Логос, 2019. – Вип.29. – С.64-72.

14. Стеценко В. Специфіка релігійно-філософських поглядів мислителів Київського університету в православній думці кін.ХІХ-поч.ХХ ст. / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Релігія та філософія: генеза взаємовпливів.- Львів: ЛПБА ПЦУ, 2019.- С.86-92.

15. Стеценко В. Український персоналізм у філософських поглядах Олександра Кульчицького / Валерій Стеценко, Роман Галуйко // Духовність.Культура.Глобалізація. Матеріали Міжнародної наук. конференції (м.Львів, 28 жовтня 20919 р.).- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С.84-86.

Біографія

Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1972). Асист. (1975–79), ст. викл., доц. каф. наук. атеїзму (1980–90), з 1991 доц. каф. теор. та іст. культури Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: проблеми філософії релігії,
філософські засади українського богослов’я, історія християнства в Україні та його впливи на українстку духовну культуру.
Автор близько 200 наук. праць, зокр. навч. посібн.: Культура в термінах від А до Я, Культурологічна абетка (Львів, 2006), Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство (Львів, 2005), Культурологія (2006, у співавт.); підручн. Лекції з історії світової та вітчизняної культури (Львів, 1994, 2005 у співавт.), Культурологічно-релігієзнавчий практикум (Львів, 2011).

Методичні матеріали

Історія української та європейської культури – силабус (для студентів спеціальності “Філософія”)

 

Стеценко_ІУК

Стеценко_ІУЄК

 

ІУК_ФФФ-11_Силабус_2021

ІУК_ФФІ-11_Силабус_2021

ІУЄК_робоча програма 2021

ІУК_робоча програма 2021

 

 

 

ІУК (Плани семінарських занять)

Тести до навчального курсу “Історія української культури”

Тести до навчального курсу “Релігієзнавство”

Тести до навчального курсу “Християнство в Україні”

Тести до навчального курсу “Філософія релігії” 

Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи (ч.1)

Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи (ч.2)

НМК “Філософія релігії”

НМК “Християнство в Україні”

НМК “Релігієзнавство”

Комплексна програма курсу “Історія української культури”

Методичні вказівки по виконанню студентами курсових та кваліфікаційних робіт

Робоча програма курсу “Релігієзнавство” 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!