Етика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ярошенко Т. М.ФФК-31
616доцент Ярошенко Т. М.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФК-31доцент Ярошенко Т. М.
616ФФК-31доцент Ярошенко Т. М.

Рекомендована література

Підручники, посібники,

 Читанка

 

 1. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. (3 підр., кабінет мистецтв) .
 2. Мовчан В. Етика: Навч. посібник. – Львів, 2005. – (5 підр., кабінет мистецтв).
 3. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К., 1999. (2 підр., кабінети мистецтв і філософії).
 4. Гусейнов А.А., Апресян Р. Этика. – М., 1998. (1 підр., кабінет мистецтв).
 5. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987. (2 підр., кабінет мистецтв)
 6. Зеленкова И. Л., Беляева Е. В. Этика. – Минск, 2000. – (2 підр., кабінет мистецтв)
 7. Гільдебранд Д. Етика. – Львів. Видавництво УКУ, 2002. – 445 с. (2 підр., кабінет мистецтв).
 8. Этика: Учебник / Под общ. ред. А.А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. – М., 1999. (2 підр., кабінет мистецтв).
 9. Шендрик С. М., Ярошенко Т. М.. Комплексна програма з курсу «Етика» для студентів філософського факультету. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 35 с.
 10. Шендрик С. М., Ярошенко Т. М.. Плани семінарських занять з курсу «Етика» для студентів філософського факультету. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 25 с.
 11. Читанка «ЕТИКА» / доц. Ярошенко Т.М. (1)
 12. Шендрик С. М., Ярошенко Т. М. Комплексна програма курсу «Етика» для студентів філософського факультету»// «Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201-культура, спеціальність культурологія (6.020101; 7.020101; 8.020101): Навч.-методич. Посібник /Упоряд..: В. П.Мельник, М.В. Кашуба, А. В. Яртись та ін., / За ред.. д-ра філос. Наук, проф.. В. П. Мельника. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008 р. – С. 108-131.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Етика_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус