Філософія (для культурологів)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Ланюк Є. Ю.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФК-11Ланюк Є. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти особливості філософського погляду на людину та світ та основні категоріальні поняття філософських наук.

Метою викладання курсу «Філософія» є ознайомлення студентів з найважливішими особливостями філософського мислення, історичною еволюцією філософських ідей, ключовими поняттями і категоріями, які відображають сутність філософської рефлексії світу.

Цілі курсу:

  • ознайомити студентів з найважливішими особливостями філософського мислення та погляду на світ;
  • окреслити предмет і метод філософії, комплекс її основних проблем і іде;
  • простежити витоки та головні тенденції розвитку філософських ідей від стародавніх часів до сучасності;
  • сформувати навички розуміння основних філософських проблем та ідей;
  • розвиток абстрактного мислення та навиків філософської аргументації;
  • формування особистої культури та світоглядної позиції людини і громадянина.

Рекомендована література

  1. Рижак Л.В. Філософія як рефлекція духу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 640 с.
  2. Киричок О.Б. Філософія. підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 381 с.
  3. Карась А.Ф. Фiлософiя громадянського суспiльства в класичних теорiях i некласичних iнтерпретацiях. – Львів: Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 521 с.

Силабус:

Завантажити силабус