Спеціальність: Філософія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  033  Філософія

Навчальні плани

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія античної філософії 32 32 2:2 Немає
Історія східної філософії 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Логіка 32 32 2:2 Немає
Філософська пропедевтика 14 16 0,9:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія античної філософії 32 32 2:2 Іспит
Історія науки і техніки 16 32 1:2 Іспит
Логіка 32 48 2:3 Іспит
Філософська антропологія 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія середньовічної філософії 32 32 2:2 Немає
Філософія і українська література: від модернізму до сучасності 16 16 1:1 Залік
Філософія політики і мистецтва 16 16 1:1 Залік
Філософська реконструкція сучасних ідеологій 32 0:2 Іспит
Мистецтво мислити 16 16 1:1 Залік
Візуальні студії: проблеми і перспективи 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Театр як соціальний феномен
Феномен любові в світовій філософії
16 32 1:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Історія середньовічної філософії 32 32 2:2 Іспит
Предмет філософії в історії філософії 16 32 1:2 Залік
Філософія любові 16 16 1:1 Залік
Феномен дозвілля в світовій філософії 32 48 2:3 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Гносеологія, епістемологія і праксеологія 32 16 2:1 Іспит
Історія української філософії 32 32 2:2 Іспит
Історія філософії Нового часу 32 32 2:2 Іспит
Онтологія і метафізика 32 32 2:2 Іспит
Проблеми гендерної філософії 18 18 1,1:1,1 Залік
Соціологія 32 16 2:1 Іспит
Феноменологія та герменевтика 16 32 1:2 Залік
Феноменологія та герменевтика 16 32 1:2 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Сенс життя як проблема сучасної філософії
Філософсько-правові проблеми сучасності
16 16 1:1 Залік
Сучасний дискурс свободи волі 32 48 2:3 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектика 32 32 2:2 Іспит
Загальна семіотика 14 16 0,9:1 Іспит
Німецька класична філософія 32 32 2:2 Іспит
Основні напрями розвитку фемінізму 16 32 1:2 Залік
Позанаукові форми знання 17 17 1,1:1,1 Контр. робота
Дисципліна на вибір 1:
Методологія сучасних історико-філософських досліджень
16 16 1:1 Залік
Українська філософська антропологія 32 48 2:3 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науковий семінар 16 0:1 Залік
Основи наукових досліджень 16 0:1 Залік
Соціальна філософія (філософи) 32 32 2:2 Іспит
Філософія свободи 14 32 0,9:2 Іспит
Шеллінг Ф. “Система трансцендентального ідеалізму” 16 32 1:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 18 1,1:1,1 Залік
Історія філософії ХІХ-ХХ ст. 44 44 2,8:2,8 Іспит
Методика викладання філософії 12 0:0,8 Іспит
Семіотика пам’яті 10 10 0,6:0,6 Іспит
Філософія історії 12 18 0,8:1,1 Іспит
Філософія романтизму 10 10 0,6:0,6 Залік

 

 

Навчальні матеріали для бакалаврів

2021–2022 навчальний рік 

Силабуси 

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗК 1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗК 1.1.02 Історія України

ЗК 1.1.03 Історія української та європейської культури

ЗК 1.1.04  Загальна та соціальна психологія

ЗК 1.1.05 Іноземна мова

ЗК 1.1.06 Фізвиховання

ПП01.2.01 Логіка

ПП01.2.02 Історія східної філософії

ПП01.2.03 Історія античної філософії

ПП01.2.04 Філософська антропологія

ПП01.2.05 Інформаційні технології

ПП 01.2.06 Історія середньовічної філософії

ПП01.2.07 Історія філософії Нового часу

ПП01.2.08 Гносеологія, епістемологія, праксеологія

ПП01.2.09 Соціологія

ПП01.2.10 Соціальна філософія

ПП01.2.11 Діалектика

ПП01.2.12 Методика викладання філософії

ПП01.2.13 Філософія і українська література: від модернізму до сучасності

ПП01.2.14 Філософія свободи

ПП01.2.15 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПП01.2.16 Феноменологія та герменевтика

ПП01.2.17 Історія української філософії

ПП01.2.18 Предмет філософії в історії філософії

ПП01.2.19 Латинська та грецька мова та культура

ПП01.2.20 Етика, естетика та релігієзнавство

ПП01.2.21 Основи педагогіки

ПП01.2.22 Філософська пропедевтика

ПП01.2.23 Філософія історії

ПП01.2.24 Філософія культури

ПП01.2.25 Філософія та методологія науки

ПП01.2.26 Загальна семіотика

ПП01.2.27 Німецька класична філософія

ПП01.2.28 Онтологія та метафізика

ПП01.2.29 Основи наукових досліджень

ПП01.2.30 Історія філософії ХІХ-ХХ ст.

ПП01.2.31 Історія науки і техніки

ПП01.2.32 Педагогічна практика

ПП01.2.33 Виробнича практика

ПП01.2.34 Атестаційний екзамен

ПП01.2.35 Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

ПП01.2.36 Курсова робота «Історія античної та середньовічної філософії»

ПП01.2.37 Курсова робота «Феноменологія та герменевтика»

ПП01.2.38 Курсова робота “Соціальна філософія”

Теми курсових робіт “Історія античної філософії та історія середньовічної філософії” 2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт “Історія античної філософії та історія середньовічної філософії” 2021-2022 н.р.

Теми курсових робіт “Феноменологія та герменевтика” 2021-2022  н.р.

Теми курсових робіт “Соціальна філософія” 2021-2022 н.р.