Візуальні студії: проблеми і перспективи (бакалаври)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Добропас І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є осмислення логіки суспільного та культурного розвитку, невід’ємною частиною якої є філософія, розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них. Освітньою ціллю курсу є формування світоглядної культури та культури мислення особистості.

Силабус

Завантажити силабус