Візуальні студії: проблеми і перспективи (бакалаври)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Добропас І. О.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФФ-21доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вони були здатні орієнтуватися в сучасному культурному середовищі, яке внаслідок т. зв. «візуального повороту» потребує розуміння парадигмальних змін, пов*язаних з переходом від логоцентричного до образного сприйняття дійсності. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, в яких  осмислюється сутність цього переходу, так і інструментів, які потрібні для його аналізу.

Метою вивчення нормативної дисципліни  “Візуальні студії: проблеми і перспективи” є осмислення процесів, що відбуваються у сучасній культурі та пов*язані з «візуальним поворотом» в ній.

Освітньою ціллю курсу є формування світоглядної культури та культури мислення особистості в основі якої лежить ознайомлення студентів із основними тенденціями розвитку сучасного інтелектуального простору та  оволодіння сучасними науково-методологічним інструментарієм для їх дослідження.

Рекомендована література

  1. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований
  2. Батаева Е.В.Видимое общество: теория и практика
  3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его  технической воспроизводимости
  4. Брюховецька О. Візуальний поворот у культурі і культурології
  5. Петровская Е. Теория образа
  6. Сонтаг С.О фотографии
  7. Флюсер В.За философию фотографии
  8. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования
  9. Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир
  10. Mitchell W.J.T. What Do Pictures Really Want?

Силабус:

Завантажити силабус