Добропас Ірина Олександрівна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.dobropas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Розвиток науки в контексті культури, проблеми розуміння культурних та наукових традицій, гендерної та феміністичної філософії.

Курси

Публікації

  1. Добропас І. О. Проблема біологічного та соціального в людині: ґендерний аспектСоціогуманітарні проблеми людини. 2008. Вип. С. 55–64. 
  2. Добропас І. О. Проблема гендерної ідентичності в контексті феміністичної епістемологіїВісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2007. Вип. 10. С. 79–89. 
  3. Добропас І. О. Рефлексія поняття візуального. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2021. Вип. 18. С. 271–273. URLhttps://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/03/Tezykonferentsii-2021-nyzhcha.pdf#page=271 

Біографія

ДОБРОПАС Ірина Олександрівна (24.VI.1957, Миколаїв) – філософ, канд. філос. наук (Традиція і новаторство в розвитку наукового пізнання, 1987), доц. (1993).
Закінчила філос. ф-т Київ ун-ту (1980). З 1980–93 – асист., від 1993 – доц. каф. філос. Львів. ун-ту.

Автор бл. 40 наук. праць, зокр. статей:
Наукова традиція в соціо-культурному контексті (1999), Схід та Захід: досвід деконструкції класичного образу історії (2001), Постфемінізм в контексті постмодернізму (2003); перекладу Дж. Мітчел Психоаналіз і фемінізм (Львів, 2004).

Методичні матеріали

Навчальна програма Філософія (психологи 3 курс)

Робоча програма Філософія (психологи 3 курс)

Навчально-методичний комплекс Основні напрями філософії фемінізму (3 курс)

Навчально-методичний комплекс Основні напрями філософії фемінізму (5 курс)

Робоча програма Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія

Робоча програма Епістемологія (соціологи 4 курс)

Робоча програма Філософія (журналісти)

Робоча програма Філософія (фізики)

Силабус Філософія (фізики)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!