Cоціокультурні виміри тілесності (для аспірантів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Добропас І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти соціокультурну природу тілесності, механізми та чинники, які лежать в основі наших уявлень про тіло і зумовлюють формування тілесної ідентичності особистості. Тому курс спрямований як на огляд концепцій та підходів, що дозволяють простежити формування культурно-історичних моделей тілесності, так і на теоретичне осмислення і практичне застосування  методологічного інструментарію критичного аналізу проблем, що постають при вивченні даного курсу.

Метою вивчення нормативної дисципліни  “Соціокультурні виміри тілесності” є виявлення соціокультурної природи поняття «тілесність», яке фіксує включення людського тіла в складну історично та соціально визначену систему комунікацій.

Освітньою ціллю курсу є формування світоглядної культури та культури критичного мислення особистості, вміння логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку та аргументувати свою світоглядну позицію  з метою  оволодіння сучасними підходами до аналізу  проблем сучасної культури та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

  1. Корбен А. История тела т.1 От Реннесанса до епохи Просвещения.
  2. Корбен А. История тела т.2 От Великой Французской революціии до Первой мировой войні.
  3. Корбен А. История тела т.3 Перемена взглядов ХХ век
  4. Гомілко О. Метафізика тілесності. – К.,2005
  5. Гидденс Трансформация интимности. Сексуальность любовь єротизм в современніх обществах  .2004
  6. Подорога В. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. М.,1995
  7. Бодрійяр Ж.Метастази задоволення // shron1.chtivo.org.ua
  8. Бодрийяр Ж.Символічний обмін та смерть //https://ukrlib.com.ua
  9. Мосс М. Техники тела. //Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996

Силабус:

Завантажити силабус