Позанаукові форми знання

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Контрольна робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
617доцент Добропас І. О.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
617ФФФ-31доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Позанаукові форми знання” є осмислення пізнавального процесу як різнопланової діяльності, результатом якої є формування системно структурного феномену знання та дослідженню основних структурних елементів цієї системи.

Завдання вивчення курсу “Позанаукоі форми знання” полягає у розгляді та аналізі основних форм знання, які не вписуються в стандарти науковості, розкритті історичних та культурних контекстів їх формування та функціонування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: – основні структурні елементи знання

 • основні структурні елементи ненаукового, поза наукового, псевдонаукового знання та їх взаємозв*язок;
 • основні закономірності виникнення та функціонування різних форм поза наукового знання
 • місце та роль різних форм поза наукового знання в структурі суасної пізнавальної діялності;

вміти:

 • розрізняти наукові, позанаукові,псевдонаукові, ненаукові знання;
 • аналізувати основні підходи до розуміння причин та умов виникнення та функціонування різноманітних форм ненаукового знання;
 • критично аналізувати  першоджерела, присвячені викладенню або аналізу основних принципів певного виду ненаукового знання;
 • висловлювати власну позицію з приводу розглянутих в курсі проблем.
 • аналізувати вплив ненаукових форм пізнавальної діяльності на генерування нового наукового знання

Рекомендована література

 1. Касавин А.Т.Креативность. Миграция.Текст. М., 2001
 2. Заблуждающийся разум. Многообразие вненаучного знания М 2003.
 3. Магический кристал. Магия глазами учених и чародеев
 4. Леві Стросс К. Структурна антропологія. Розд.6
 5. Еліаде М. Аспекты мифа
 6. Холл М. Энциклопедиеское изложение герметической, кабаллистиеской ирозенкрейцерской символической философии
 7. Фрезер Дж. Золотая ветвь
 8. Мелетинский Е. Поэтика мифа
 9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа
 10. Быстрицкий Научное познание и проблема понимания

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму