Проблеми гендерної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Добропас І. О.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ФФФ-31доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерології

Завдання вивчення курсу “Проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 Знати:

 • предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії,
 • логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів,
 • знати форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві
 • специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

Вміти:

 • користуватися методологічними принципами та поняттями гендерної теорії для проведення гендерного аналізу всіх сфер суспільного життя
 • застосовувати принципи гендерного аналізу в тих галузях філософського знання, в яких студент спеціалізується

Рекомендована література

 1. Бурд’е П. Символічне насильство. // Про рівність статей. К., 2007. С. 100-106
 2. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003.
 3. Гілліган Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінки.// Назалежний культурологічний часопис “І” С. 6-26
 4. Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004
 5. Зборовська Н. Фемінний характер української ментальності.//Сучасність № 7-8, 2001
 6. Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003
 7. Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003 Р.1 Витлумачення гендеру
 8. Агеева В. Жіночий простір. К., 2003
 9. Вулф В. Власний простір. К., 1999.Роз.2, 3,4.
 10. Горошко Е.И. Гендерные исследования в языкознании http://www.textology.ru/article.aspx?aId=83
 11. Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги  Кобилянської. – К.,2002
 12. Забужко О. Жінка – автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української гендерної міфології // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999
 13. Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.
 14. Кирилина Е. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике// Общественные науки и современность. 2000.  № 4. С. 138-143
 15. Лакофф  Дж. Когнитивное моделирование
 16. Планте К. Читання, письмо: рівність прав через утопію відмінностей // Про рівність статей.   К., 2007. С.385-403
 17. Шпак Н Подолання сексизму в мові // Рівність жінок і чоловіків. Світові тенденції та українські реалії. – К., 2001 – С. 66-70

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму