Гносеологія, епістемологія і праксеологія

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Добропас І. О.ФФФ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФФ-31доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб (з подальшим самостійним обмірковуванням) ознайомитися з основними категоріями, принципами, проблемами, концепціями в межах теорії пізнання та епістемології.. Тому у курсі представлено як огляд класичних пізнавальних концепцій, так і ідей представників сучасної епістемології.

Предметом навчального курсу «Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія» є дослідження мети, механізмів й засобів здійснення пізнавальної діяльності; аналіз пізнавальної діяльності як соціально-історичного феномена і елемент культури; розгляд особливостей соціального пізнання, концепцій сучасної епістемології. Предметом вивчення є також основні теоретико-пізнавальні парадигми. Особливий акцент зроблено на розгляді зв*язку теорії пізнання, філософії та культури.

Метою вивчення нормативної дисципліни  “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників, що зумовлюють процес вироблення знання. Освітня ціль курсу  полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів продукування та функціонування наукового знання.

Рекомендована література

 1. Анкин Д. Теория познания
 2. Степин История и философия науки
 3. Микешина Л. Философия познания. Проблемы эпистемологии гуманитарного знания
 4. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая
 5. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание
 6. Энциклопедия эпистемологии и философии науки
 7. Философия науки. Общие проблемы познания. Хрестоматия
 8. Микешина Л. Философия науки
 9. Эпистемология сегодня
 10. Исторические типы рациональности т.1
 11. Швырев В. Анализ научного познания: Основные направления, формы, проблемы
 12. Степин В.Философия науки

Силабус:

Завантажити силабус