Філософія (психологи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Добропас І. О.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розробити навички критичного мислення, здатності осмислення логіки суспільного та культурного розвитку. Тому у курсі представлено не лише огляд концепцій, які дозволяють простежити  пошуки людством фундаментальних принципів мислення, спрямованого на пізнання природи, суспільства, культури та самої людини, але й запропоновано  засоби та методи,що дозволяють використати ці знання для аналізу як сучасних суспільних та політичних процесів, так і актуальних проблем, які постають перед особистістю.

Метою вивчення нормативної дисципліни  “Філософія” є осмислення логіки суспільного та культурного розвитку, невід’ємною частиною якої є філософія, розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них.

Освітньою ціллю курсу є формування світоглядної культури та культури критичного мислення особистості, вміння логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку та аргументувати свою світоглядну позицію  з метою  оволодіння сучасними підходами до аналізу  проблем сучасної культури та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

1. Андрущенко В., Губерський В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія. К., 2016

2. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник.

3. Подольська Є.А. Філософія. Підручник.К.,2006

4. Поправко О. Антропологія, 2016

5. Сегеда С. Антропологія

6. Хрестоматія з філософії (ред. Чумакова А.І.)

Силабус:

Завантажити силабус