Основні напрями розвитку фемінізму (бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Добропас І. О.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФФ-31доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для формування гендерної компетенції. Тому у курсі представлено як огляд ідей, що привели до формування феміністичної та гендерної теорії, так і методологічного інструментарію, який потрібен для формування критичного мислення та навичок гендерного аналізу реалій соціального життя. Курс орієнтований на вивчення культурно-філософських засад гендерної проблематики і вміння застосовувати їх в процесі осмислення економічних, політичних, культурних, освітніх і т.д. процесів.

Метою вивчення нормативної дисципліни  “Основні напрямки розвитку  фемінізму” є  формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерної  та феміністичної теорії

Завдання курсу «Основні напрямки розвитку фемінізму»  полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати їх як в процесі наукової роботи та теоретичного осмислення соціальних  явищ, так і в буденному житті.

Рекомендована література

 1. Антология гендерной теории. Минск, 2000// Гапова Е.И., Усманова А.Р. (сост.)
 2. Брайсон В. Политическая  теория феминизма
 3. Брандт Г.  Философская антропология феминизма
 4. Введение в гендерные исследования т.1
 5. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів. 2003
 6. Здравомыслова Е.,Темкина А.12 лекций по гендерной социологии.
 7. История женщин на Западе т.1-5
 8. Кись О. Жінка в традиційній українській культурі. Львів, 2008
 9. Кіммел М. Гендероване суспільство
 10. Образ, тіло, порядок.Гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі. К.,2014
 11. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000

Силабус:

Завантажити силабус