Соціальна філософія (філософи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Поляруш Б. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Курс “Соціальна філософія” дасть студентам можливість набути знання з найбільш впливових теоретичних парадигм соціальної філософії ХХ ст., базових категорій та понять, основні теоретичні проблеми та методи соціальної філософії.
Курс “Соціальна філософія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії, філософії історії, гендерної філософії, філософії релігії, філософської антропології, соціології та інших.

Курс «Соціальна філософія» є базовим для спеціалізації 033 «філософія» при підготовці бакалавра. Запропонований курс поглиблює теоретичну базу фахової освіти філософа-бакалавра. Дисципліна базується на наявних у студентів загальногуманітарних знаннях та компетенціях, засвоєних при вивченні основних навчальних дисциплін підготовки студента філософа.

Рекомендована література

1. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.233-341
2. Вячеслав Липинський та його доба. К., 2010. С. 92-215.
3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. К., 1994.
4. Геллнер 3. Условия свободи: гражданское общество и его исторические соперники // Знание – сила. 1996. № 2, 4-7.

5. Донцов Д. Націоналізм. Торонто. Львів, 1966.
6. Еллюль Ж. Техніка, або виклик століття//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.25-58.
7. Кульчицький О. Введення у проблематику сутності філософії // Сутність філософії. Париж, Мюнхен, 1981.С.1-87.

8. Маритен Ж. Интегральный гуманизм// Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994
9. Маркузе Г. Одновмірна людина //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.87-135.
10. Ортега-і-ГассетХ. Бунт // Ортега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994. С. 15-139.
11. Мемфорд Л. Міф про машину. Техніка і розвиток людини////Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.58-87.
12. Поппер К. Гегель і новий трибалізм//Відкрите суспільство та його вороги К., 1994. С.34-90.
13. Поппер К. Злиденність “історицизму. К., 1996.
14. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
15. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.С.3-104.
16. Фуко М. Репресивна гіпотеза/ Історія сексуальності. Харків,1997. Т.1. С.77-112.
17. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. СПб. 1997.
18. Шеллер М. Положение человека в космос//Шеллер М. Избранное М., 1994 С. 129-192
19. Шюц А. Смысловое строение социального мира//Избранное: Мир светящийся смыслом. М., 2004. С.735-956.

Силабус:

Завантажити силабус