Історія східної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Хамар У. В.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФФ-11доцент Хамар У. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти витоки східної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі представлено як огляд концепцій східних філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для реконструкції зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у цих умовах філософськими концепціями. Проблемно-аналітичний метод викладу матеріалу курсу покликаний допомогти слухачам глибше зрозуміти значення східного способу філософування в контексті світової історії філософії.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія східної філософії» є ознайомлення студентів із
специфікою філософського світоглядного освоєння дійсності мудрецями Сходу; історією виникнення та
розвитку ідей східної філософії; із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами
східної філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення,
шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури Сходу.

Силабус:

Завантажити силабус