Філософія і українська література: від модернізму до сучасності

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Откович К. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФФ-21Откович К. В.

Опис курсу

В даному курсі розглядається взаємодія філософії та літератури у ХХ ст. Ознайомлення з критичними працями філософів, культурологів, літературознавців. Новий погляд на українську духовну культуру (літературу) в контексті пострадянської літературної критики.

Вивчається специфіка формування образу героя, простору буття героя, ставлення до тілесного та табуйованих питань. Протистояння фемінного та маскулінного, як пошук нового героїчного образу. Розглядається філософський аналіз архетипних моделей в українській культурі.

Вивчається українська філософія та література, яка також представлена діячами за межами України.

Розглядається специфіка літературної проблематики у період панування соцреалізму, особливості шестидесятництва,  а також, кінець ХХ ст.

Особлива увага приділяється питанням, які розкриваються у філософії, соціальній філософії, філософії історії й культури.

Метою курсу є формування комплексу знань про головні особливості філософського та літературного інтелектуального процесу в ХХ ст. в Україні.

Рекомендована література

 1. Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.
 2. Агеєва В. Мовні ігри В. Домонтовича // Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. – К.: Критика, 2000.
 3. Андрухович С.“Фелікс Австрія”
 4. Барт Р. «Від твору до тексту» //(Фрагмент) // Слово. Знак. Дискурс. /За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996.
 5. 5. Бовуар С. де. Друга стать. – К.: Основи, 1995. – У 2 т., Т. 1.
 6. Бовуар С. де. Друга стать. – К.: Основи, 1995. – У 2 т., Т. 2.
 7. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. – К.: Наукова думка, 2001.
 8. Гундорова Т. Погляд на Марусю // Слово і час. – 1991. – № 6. – 18 с.
 9. Гундорова Т. Femina melancholica. – К.: Критика, 2002.
 10. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком.. – К.: Критика, 2000.
 11. Дюркгайм Е. Самогубство. – К.: Основи, 1998.
 12. Жадан С. Вибрані твори
 13. Забужко «Музей покинутих секретів»
 14. Зборовська Н. «Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури»

Силабус:

Завантажити силабус