Откович Катерина Вікторівна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: Kateryna.Otkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

 1. Откович К. Проблема „іншості” жінки в українській духовній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття. // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2006. – Вип. 9. – С. 171 – 180.
 2. Откович К. Проблема виокремлення власного фізичного простору жінки в европейській та українській літературі ХІХ століття. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, 2006. – Вип. № 17. – С. 50 – 56.
 3. Откович К. Проблема самореалізації особистості у творчості Ольги Кобилянської. // Наукові записки ДДПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 93 – 102.
 4. Откович К. Проблема формування жіночої романістики в європейській та українській літературах сер. ХІХ – поч.. ХХ століть. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, 2006. – № 18. – С. 301 – 306.
 5. Откович К. Інтеграція культурного надбання української діаспори в розвиток духовної і державницької ідеї українського народу. // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. / Під ред.. І Калинця, М. Галік. – Львів: Смолоскип, 2006. – С. 230 – 234.
 6. Откович К. Дзеркальне відображення як метафора неприйняття реальності. // Практична філософія, 2007. – Вип. 2  – С. 138 – 142.
 7. Откович К. Маскулінінна поведінка героя в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, 2007. – № 19. – С. 191 – 197.
 8. Откович К. Культурологічні особливості емансипаційних тенденцій у літературі ХІХ століття. // Наукові записки ТНПУ. Серія: Філософія. – № 15, 2007. – С. 114 – 118.
 9. Откович К. Зміна етичних та естетичних цінностей в українській духовній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття. // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2007. – Вип. 10. – С. 201 – 210.
 10. Откович К. Проблема формування української літературної мови у ХІХ – ХХ столітті у дослідженні Івана Огієнка. Сучасний погляд на мовну і світоглядну парадигми народництва. // Творча спадщина  Івана Огієнка контексті сучасного розвитку гуманітарних наук.. – К.: НАУ, 2007. – С. 113 – 116.
 11. Откович К.В. Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури XIX – початку XX століття [Текст] : автореф. дис… канд. філософ. наук: 09.00.04 / Откович Катерина Вікторівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2008. – 19 с.
 12. Откович К. Ілюзія свободи: образ жінки від традиціоналізму до модернізму : монографія / Катерина Откович // – К. : КАРБОН, 2010. – 210 с., іл.
 13. Собор нашої єдності / [упоряд. К. Откович]. – К. : ВТС ПРИНТ, 2013. – 110 с. : кольор. іл.
 14. Откович К. Особливості гендерного дискурсу в творчості Ольги Кобилянської / Откович Катерина // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 117-124.
 15. Откович К. Трансформація архітектури в умовах сучасних запитів / Откович Катерина // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі. – Рубіжне: СНУ ім.. В.Даля, 2015. – С. 95-98.
 16. Откович К. Формування гендерного дискурсу у світовому та українському культурному просторі. // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2016. – Вип. 118. – С. 110 – 117.

Біографія

Откович Катерина Вікторівна – кандидат філософських наук (Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ – поч. ХХ ст., 2008) Закінчила філософський факультет Львів. ун-ту (2002), аспірантуру (2004 – 2007).

Проекти

Організаційна  работа:

Технічний редактор фахового видання Вісника ЛНУ Серія філософські науки. 2015-2017 рр.

Громадська робота:

Залучення в громадському проекті (2014-2015р) «Революція гідності: ціна свободи»

Член правління громадської організації «Центральне медіа» (2017)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!