Почуття, що (не) вбивають: філософія любові та самотності

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Откович К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Курс передбачає вивчення теорій розрізнення та розуміння поняття любові та самотності в різних епохах, починаючи від античності та закінчуючи сучасність. Кожна епоха пропонувала свої різновиди любові, звужуючи дане поняття та даючи йому свою назву. В античності утворюється філія, сторге, агапе, прагма, ерос, які сьогодні у сучасній мові обєднані одним поняттям любов. Поняття самотності у курсі розглядається у вирізненні двох основних напрямків дослідження самотності: негативної і позитивної. Курс складається з вивчення 8 тем.

Мета та цілі курсу – розлянути, як в історичному та культурному контексті змінювалися та інтерпретуватися поняття любов, кохання, закоханість, турбота, самотність, самітність, усамітнення, одинокість. Дослідити, як змінювалося поняття любові, які є інтерпретації любові в сучасності, та які є підходи до розуміння даного почуття. Також важливе значення має інтерпретація любові в культурі, літературі, творах мистецтва та сучасному кіно.
Курс розрахований не лише на аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, статей, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), перегляд фільмів, а також написання рефератів, виконання робіт, активні виступи на семінарах тощо.

Рекомендована література

 1. Бистрицький Є. Конфлікт культур і філософія толерантності. 2002. № 25. С. 59–78
 2. Евола Ю. Повстання проти сучасного світу. К.: Орієнтир, 2016.
 3. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 2001.
 4. Лютий Т. Топоси переходу між «гуманізмом» і «пост гуманізмом»: горизонти пост людства. Філософські аспекти української літератури ХХ-ХХІ століття. 2017. С. 197-206
 5. Платон «Бенкет»: https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket_dvomovnyy/
 6. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів: Свічадо, 2020.
 7. Ціцерон. Розмисли. Наодинці з собою. Видавництво Апріорі, 2021. – 440 с.
 8. Фройд З. Невпокій в культурі. К.: Апріорі, 2021. – 120 с.
 9. Фром Е. Мистецтво Любові https://shron1.chtyvo.org.ua/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi.pdf?
 10. Фуко М. Наглядати і карати. Народження вязниці. – ПУВК: Комубук. – 2020.
 11. Evola J. Eros and the Mysteries of Love: The Metaphysics of Sex. Inner Traditions International, 1991. – 336 p.

Силабус:

Завантажити силабус