Історія античної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Хамар У. В.ФФФ-11
232доцент Хамар У. В.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФФ-11доцент Хамар У. В.
232ФФФ-11доцент Хамар У. В.

Опис курсу

У цьому курсі студенти ознайомлюються з головними етапами становлення і розвитку античної філософії від її виникнення до початків християнства. Знання структуровано за такими основними темами: онтологія, гносеологія та антропологія. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є передумовою успішного зрозумівання філософських концепцій наступних етапів розвитку філософії.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб
розуміти витоки сучасної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі
представлено як огляд концепцій античних філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для
реконструкції зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у
цих умовах філософськими концепціями.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія античної філософії» є ознайомлення студентів із
специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності; історією виникнення і розвитку
філософських ідей античності; із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами
античної філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення,
шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури.

Рекомендована література

1.Д. Антисери и Дж. Реале Западная философия от истоков до наших дней. Античность и
Средневековье (1-2) / В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой — «Издательство Пневма», С-Петербург, 2003. – 688 с. Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-1-2_tom-antic-srednevekovie-2003-8l.pdf
2.Асмус В.Ф. Античная философия: 3-е изд . – М.: Высш. шк., 1999.— 400 с. Режим доступу:
http://www.logic-books.info/sites/default/files/asmus._antichnaya_filosofiya_1999.pdf
3.Гатри Уильям – История греческой философии в 6 томах – Том I: Ранние досократики и
пифагорейцы / Пер. с англ, под ред. и с прим. Л. Я. Жмудя. – СПб.: «Владимир Даль», 2015. — 863
с. Режим доступу: http://iakovlev.org/zip/gut1.pdf
4.Гатри У. История греческой философии в 6 т. Т. II: Досократовская традиция от Парменида до
Демокрита / Пер. с англ. под ред. И. Н. Мочаловой. — СПб.: Владимир Даль, 2017. — 845 с. Режим
доступу: http://www.logic-books.info/sites/default/files/gatri._tom_2.pdf
5.Греческая философия / под ред Моники Канто-Спербер / пер. с фр. В.П.Гайдамака. – Т.1. – М.:
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2006.- 499 с. Режим доступу:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/grecheskaja_filosofija_t_1_red_m_kanto_spe
rber/7-1-0-3079
6.Греческая философия. Т.2 / Под редакцией Моники Канто-Спербер. В сотрудничестве с: Дж. Барнз,
Л. Бриссон, Ж. Брюнсвиг, Г. Властос / Перевод с французского В. П. Гайдамака (Часть пятая), П. Б.
Михайлова (Часть шестая — совместно с В. П. Гайдамака), Л. П. Горбуновой (Часть седьмая; Часть
восьмая; Приложение), Примечания В. П. Гайдамака. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А.
Шичалина, 2008. – 490 с. Режим доступу:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/grecheskaja_filosofija_t_ii_red_m_kanto_spe
rber/7-1-0-3702
7.Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993. – 260 с. Режим доступу:
http://chtyvo.org.ua/authors/Kondzolka_Volodymyr/Narysy_istorii_antychnoi_filosofii/
Лосев А. Ф. История античной эстетики (в 8-ми томах). – Т.1. Ранняя классика. – М: ACT;
Х.: Фолио, 2000. – 624 с. Режим доступу:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/losev_a_f_istorija_antichnoj_ehstetiki_v_8_t
omakh_t_1_rannjaja_klassika_2000/7-1-0-1758
8.Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М.: «Аграф», 1997. Режим доступу:
http://www.psylib.ukrweb.net/books/mamar01/index.htm
9.Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений унтов. – М.: Высш. школа, 1981. – 374 с. Режим доступу:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/chanyshev_kurs_lekcij_po_drevn
ej_filosofii/27-1-0-1263

Силабус:

Завантажити силабус