Історія античної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Хамар У. В.ФФФ-11
232доцент Хамар У. В.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФФ-11доцент Хамар У. В.
232ФФФ-11доцент Хамар У. В.

Опис курсу

У цьому курсі студенти ознайомлюються з головними етапами становлення і розвитку античної філософії від її виникнення до початків християнства. Знання структуровано за такими основними темами: онтологія, гносеологія та антропологія. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є передумовою успішного зрозумівання філософських концепцій наступних етапів розвитку філософії.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб
розуміти витоки сучасної філософії та закономірності еволюції філософських знань. Тому у курсі
представлено як огляд концепцій античних філософів, так і процесів та інструментів, які потрібні для
реконструкції зв’язку між зовнішніми та внутрішніми умовами пізнавального процесу і створюваними у
цих умовах філософськими концепціями.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія античної філософії» є ознайомлення студентів із
специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності; історією виникнення і розвитку
філософських ідей античності; із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами
античної філософії та її поняттєвим апаратом; сформувати у студентів філософську культуру мислення,
шляхом долучення їх до світоглядної та методологічної культури.

Силабус:

Завантажити силабус