Сучасний дискурс свободи волі

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сафонік Л. М.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФФФ-31доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб досягти розуміння дискурсу свободи волі у контексті сучасних біотехнологічних та етичних підходів Відтак у курсі репрезентовано огляд головних сучасних концепцій та підходів щодо свободи волі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Свобода волі у контексті сучасних біотехнологічних та етичних підходів» є розуміння підстав наукової уваги та зацікавлення концептом свободи волі.

Основні завдання і цілі курсу:

 • окреслити метафізичну природу свободи волі;
 • показати, що метафізичні підходи щодо свободи волі, під впливом сучасних біотехнологічних знань, втрачають свою зрозумілість та затребуваність;
 • репрезентувати дискусію щодо дискурсу свободи волі у контексті переусвідомлення сучасних цивілізаційних перспектив.
 • окреслити відмінність між компатибілізмом та інкомпатибілізмом;
 • продемонструвати доцільність розрізнення «свободи волі», «свободи вибору», «свободи дії», «свободи думки», «свободи слова», «сили волі» й «усвідомленого вибору».

Рекомендована література

Основна література:

 1. Інваґен, Пітер. Нарис про свободу волі. Київ, Дух і Літера, 2016. 344 с.
 2. Кайку, Мічіо «Квантова свідомість» // Майбутнє розуму. Львів, Літопис, 2010. С. 373–387
 3. Карась, Анатолій. Переусвідомлення природи людини і свободи у призмі нейродосліджень і семіотики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів XXI століття». Львів, 24–25 травня 2019. С. 143-155.
 4. Меле, А. Ефективні наміри
 5. Наміас, Едді. Нейронауки. Чи існує свобода воли у людини?
 6. Свааб, Дік. Мице наш мозок / Дік Свааб ; [пер. з нім. О. Коцюби]. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 496 с.
 7. Свендсен Ларс. Філософія свободи – [пер. з норвез. С.  Волковецької]. – Львів, Київ : Видавництво Анетти Антоненко, Ніка-Центр, 2016. 336 с.
 8. Тірні, Джон, Баумайстер, Рой. Сила волі. Візьми своєю життя під контроль. – Эксмо, Бомбора, 2018. – 320 с.
 9. Харарі Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків:  Видавництво : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. 544 с.
 10. Худ, Брюс. Ілюзія Я, або ігри, які грає з нами наш мозок
 11. Gazzaniga, Michael. Who’s in gharge? Free will and the science of the brain (Газзаніг, Майкл. Хто за головного? Свобода волі з точки зору нейробіології. Corpus scientificum, 2016. – 368 с.

Силабус:

Завантажити силабус