Методологія сучасних історико-філософських досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Терещенко В. П.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФФ-31Терещенко В. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу сучасних тенденцій розвитку методології історико-філософських досліджень, становлення та розвитку нових методологічних парадигм в умовах  розвитку сучасної філософії їх зв’язку з культурно-історичними умовами функціонування сучасної цивілізації.

Метою навчальної дисципліни “Методологія сучасних історико-філософських досліджень”  є дати студенту уявлення про методологічні проблеми в історико-філософських дослідженнях, що передбачає розуміння  співвідношення поняття філософія і методу історії філософії, виробити навички використання парадигмальних методологічних підходів до аналізу історико -філософського процесу, розвити здатність  до розуміння герменевтичних, історичних, системних проблем в історії філософії як науці.

Цілі курсу запропонувати студенту до вивчення та осмислення основні тенденції та проблеми сучасної методології історико-філософських досліджень.