Основи наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФФФ-41професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Метою дисципліни «Основи наукових досліджень» є: формування академічної комунікативної культури та ознайомлення студентів зі специфікою науково-дослідницької роботи, методологією і вимогами до підготовки науково-теоретичного тексту і написання кваліфікаційної дипломної роботи. Це передбачає проведення наукових дискусій і бесід під час семінарів для формування вдумливого вченого-дослідника, оснащеного сучасною науковою методологією, з широким інтелектуальним горизонтом і здатністю до доброчесної діяльності у міждисциплінарному контексті синтезу гуманітарного та природничого знання.
Цілями курсу є: ознайомлення з вимогами академічної доброчесності, недопустимості плагіату та
відповідальністю за порушення; вибір майбутніми бакалаврами наукової теми для виконання дипломного науково-теоретичного дослідження, засвоєння його структурних елементів, підбір літератури, її обговорення та укладання бібліографії; засвоєння правил цитування і покликання в науковому тексті; підготовка планупроспекту дипломної роботи та його презентація. Серед цілей також визначаємо формування академічної культури через залучення найновішої літератури, що має значимий суспільний резонанс, та її обговорення.

Рекомендована література

1. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO. За наук. ред. В. Мельника і А. Синиці. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 568 с.
2. Бистрицький Є., Зимовець Р., Пролєєв С. Комунікація і культура в глобальному світі. К.: Дух і Літера, 2020. 416 с.
3. Бойченко М. І. Соціальна філософія : підручник. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2020. 624 с.
4. Браун Л. Виклики нового століття // В кн.: Стан світу 2000. К.: Інтелсфера, 2000. С. 3-22.
5. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. з нім., післямова та прим. В. М. Купліна. Київ: Дух і Літера, 2011. 280 с.
6. Ґумбрехт Г.У. Продукування присутності. Що значення не може передати. Пер. з англ. Харків: IST
Publishing, 2020. 192 с.
7. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 488 с.
8. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. За ред. проф. Карася А. Львів, ЛНУ імені
Франка, 2017. 216 с.
9. Дзоя Луїджі. Історія гордині: Психологія і межі розвитку. Львів, 2019. 384 с.
10. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації
11. Брукс Д. ДНК особистості / пер. з англ. Г. Елланської. Київ: Наш формат, 2017. 376 с.
12. Еко Умберто. Як написати дипломну роботу? Пер. укр. Тернопіль, 2007. 224 с.
13. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 1. К.: Дух і літера, 2009. 570 с.

Силабус:

Завантажити силабус