Карась Анатолій Феодосійович

Посада: завідувач кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-72

Електронна пошта: anatoliy.karas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

– філософія свободи і громадянського суспільства;

– практична філософія;

– семіотика і культура;

– соціальна філософія.

Керівник 11-ти кандидатських і консультант 2-х докторських дисертацій:

 1. Гапон Н. П. Гуманістична ціннісна орієнтація діяльності учителя: соціально-філософський аспект становлення, 1990.
 2. Фешовець О. В. Соціальна дія у контексті культури, 1996.
 3. Зачепа А. М. Суспільна дійсність і її вплив на НПХС особового складу військового підрозділу,
 4. Гринів О. О. Національне та універсальне у суспільному бутті людини в концепціях української еміграції, 1999.
 5. Карівець І. В. Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини,
 6. Лосик О. М. Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму, 2005.
 7. Криворучко Ю. З. Ціннісний зміст і принципи структурування молодіжного руху в процесі демократичних перетворень в Україні,
 8. Якуц Р. Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації, 2006.
 9. Височанський Р. Р. Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні репрезентації іншого, 2011.
 10. Сарабун О. Б. Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму, 2014 .
 11. Кузь М. М. Інтенціональний аналіз правового буття, 2015.

     Докторські дисертації:

 1. Бліхар В. С. Державно-церковні відносини як структуризація влади та суспільства у європейській філософії, 2014.
 2. Сафонік Л. М. Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст, 2017 р.

Курси

Публікації

ORCID ID:  0000-0001-5446-5370

Біля 300 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких:

Біографія

02.10.1950 р. – народився в с. Голичівка, Корецького району, Рівненської області.

ОСВІТА

2016, 2011, 2006, 2002, 2000, 1996, 1995, 1992 – наукове стажування і викладання в Українському вільному університеті м. Мюнхен, Німеччина.

2013 – участь у ХХІІІ Світовому філософському конгресі в м. Афіни, Греція.

2008 – участь у ХХІІ Світовому філософському конгресі в м. Сеул, Республіка Корея.

2006 – отримав вчене звання професора кафедри філософії,

2005 – захистив докторську дисертацію на тему «Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії.

2003 – участь у ХХІ Світовому філософському конгресі в м. Стамбул, Туреччина.

1998 – наукове стажування і викладання за Програмою Фулбрайта в США.

1997 – наукове стажування в Раді Дослідження Цінностей і Філософії (CRVP) у м. Вашингтон (США).

1986 – отримав вчене звання доцента

1985 – захистив кандидатську дисертацію «Регулятивна функція світогляду в процесі утворення науково-теоретичного знання».

1982-1985 – навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03.

1974-1979 – навчався на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «філософія».

РОБОТА

1995 – даний час – завідувач кафедри філософії

1991-1998 – проректор з навчально-виховної роботи

1986-1991 – доцент кафедри філософії

1979-1985 – асистент кафедри філософії Львівського державного університету імені Івана Франка

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!