Філософія громадянського суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1010професор Карась А. Ф.ФФПм-51

Опис курсу

Мета курсу. Пропонований курс передбачає освоїти і зрозуміти філософію громадянського суспільства у двох аспектах: історичному – як здійснення індивідуальної свободи особи та становлення особливого типу громадянської соціальності і культури, і у теоретичному – як розгортання належної філософської рефлексії про свободу людини та формування відповідних інтелектуальних практик  і концепцій.

Курс є особливо актуальний для сучасної України, яка перебуває на шляху до власної моделі громадянського суспільства і є в процесі активного пошуку свого місця серед світової і Європейської спільноти.

Навчальна проблема курсу полягає у формуванні вміння порівнювати, й аналізувати концепції і моделі розгортання соціальної дійсності та громадянської і правової свободи у взаємозв’язку з поширенням певних філософських, інтелектуальних і духовних ідей та практик.

Завданнями курсу є:

 • критичне освоєння історико-філософської спадщини в аспекті ознайомлення з провідними концепціями та теоріями громадянського суспільства, обґрунтованими у працях видатних мислителів від античності до сучасності;
 • усвідомлення природи громадянських суспільств крізь етико-дискурсивну призму здійснення людської свободи, солідарності й субсидіарності;
 • виокремлення тенденцій громадянського поступу в українській дійсності та аналіз заохочень і перешкод на шляху до його системного розгортання;
 • оцінка стану та можливостей для формування “соціального капіталу” у процесі суспільних взаємодій людей і народів.

Прослухавши курс студенти повинні:

 • назвати основні концепції громадянського суспільства, що обґрунтовані у процесі розвитку історії філософії, та вказати на їх істотні відмінності;
 • визначати характерні теоретичні особливості найвпливовіших концепцій громадянського суспільства у філософській думці ХХ століття;
 • знати характеристику змін, що відбулися у процесі становлення громадянської дійсності у сферах: соціальній, економічній, політико-правовій, гуманітарній, духовно-етичній.
 • засвоїти основні етапи громадянського поступу України і вміти застосовувати до його аналізу головні поняття та концепти, напрацьовані у філософії громадянського суспільства;
 • засвоїти поняття “етико-дискурсивної практики” стосовно здійснення свободи людини та вміти його застосовувати для аналізу соціальної дійсності;
 • навчитися самостійно аналізувати сучасні соціальні та інтелектуальні процеси з погляду на їх взаємозв’язок та перспективи.

Рекомендована література

 1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецької. – Львів: Літопис, 2000. – С. 72-89; 97-101.
 2. Грома­дянське суспіль­ство як здійснення свободи: центрально і східноєвропейський досвід / За ред. А Карася. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 1999. – 334 с.
 3. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – 524 с.
 4. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – С. 10-12; 157-162; 170-183;195-199; 2077-208; 242-251.
 5. Нолл Вільям. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. – К.: Родовід, 1999. – С.17–34 (Селянське світобачення).
 6. Патнем Роберт Д. Разом з Робертом Леонарді та Рафаелою Й. Нанетті. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – С. 11-15; 109-144; 146-216.
 7. Пейн Т.  Права людини / Пер. з англ. – Л.:Літопис, 2000. – С. 46-51; 72; 95-97; 144-145.
 8. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Пер. з франц.– К.: Всесвіт, 1999.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму