Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства (для аспірантів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Карась А. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета курсу. Пропонований курс передбачає освоїти і зрозуміти філософію свободи і громадянського суспільства у двох аспектах: історичному – як здійснення індивідуальної свободи особи та становлення особливого типу правової громадянської самоврядної спільноти, і в теоретичному – як розгортання належної філософської рефлексії про соціальну і політичну свободу людини та формування відповідних інтелектуальних концепцій і етичних практик.

Курс є особливо актуальним для сучасної України, яка перебуває на шляху до становлення громадянського суспільства й демократичного врядування і є у процесі активного пошуку свого місця серед світової і Європейської спільноти.
Праця над першоджерелами та матеріалами курсу сприятиме поглибленню знань аспірантів зі спеціальності, умінь і фахових компетенцій.
Завдання курсу:
• критичне освоєння історико-філософської спадщини в аспекті ознайомлення з провідними концепціями свободи і теоріями громадянського суспільства, обґрунтованими у працях видатних мислителів від античності до сучасності;
• обґрунтувати іманентний зв’язок між розвитком індивідуальної свободи людини та її публічним громадянським правовим здійсненням;
• з’ясувати особливості взаємозв’язку між поняттями свободи й необхідності в історико-філософському процесі й трансформацію його на відношення «свобода-відповідальність»;
• висвітлити природу соціально-культурного поступу крізь призму здійснення етико-дискурсивних практик свободи–автентичності, патерналізму–клієнтизму й нігілізму–анархізму;
• виявити в історії інтелектуального розвитку концепції, в яких свобода розкривається через потреби розвитку громадянського суспільства як опозиції до авторитарних, деспотичних і тоталітарних режимів;
• виокремити тенденції розвитку ідеї свободи та етапи громадянського поступу в українській дійсності та проаналізувати чинники дискурсивних заохочень і перешкод на шляху до його сталого розгортання;
• розкрити особливості громадянського поступу в Україні щодо перспектив входження в громадянський простір Європейського Союзу.
• Освітньою метою курсу є формування філософської рефлексії і доброчесної та відповідальної етики через формування когнітивної рефлексії на основі висвітлення та засвоєння процесу розвитку ідеї і практики свободи.

Силабус:

Завантажити силабус