Історія філософії ХІХ-ХХ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
844доцент Дахній А. Й.ФФФ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
844ФФФ-41доцент Дахній А. Й.

Опис курсу

Мета курсу «Історія філософії ХІХ-ХХ ст.» – вивчення та аналіз студентами основних закономірностей становлення і розвитку найважливіших течій і концепцій західної філософії новітнього часу (тобто починаючи з 30-х-40-х років ХІХ століття до нашого часу), зокрема, осягнення специфіки посткласичного типу філософування. Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів із багатством і різносторонністю ідей і концепцій західної філософії новітнього часу, зокрема, у створенні передумов щодо вміння проводити студентами як диференціацію в західній філософії, яка визначається ментальною специфікою (т.зв. англо-саксонська та європейсько-континентальна парадигми), так і стосовно спроможності віднаходити паралелі і спорідненості, курс покликаний також допомогти формуванню у реципієнтів цілісного уявлення про її ключові поняття.

Рекомендована література

 1. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 488 с.
 2. Дахній А. Нова книга про Гайдеггера: довідник за «гамбурзьким рахунком // Філософська думка. 2014. №6, с. 94-99.
 3. Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / пер. с англ. П. А. Сафронова. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2002. 269 с.
 4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней / пер. с итал. Санкт-Петербург: Петрополис, 1997. 849 с.
 5. Татаркевич В. Історія філософії. Т. 3 / пер. з польс. О. Гірного. Львів: Свічадо, 1999. 568 с.
 6. Фюрст М. Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. – 544с.
 7. Cooper D. E. Existentialism as a philosophical movement. Crowell S. (Ed.) The Cambridge Companion to Existentialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 27-49.
 8. Hügli A. Lübcke P. Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendlän­dischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Hamburg: Rowohlt, 1997. 703 s.
 9. Jancke W. Existenzialismus? Kritik und Restitution. Langthaler R. Hofer M. (Hg.) Existenzphilosophie. Anspruch und Kritik einer Denkform. Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XLV / 2013. Wien: new academic press 2014. S. 9-29.
 10. Malpas J. Existentialism as literature. Crowell S. (Ed.) The Cambridge Companion to Existentialism. Cambridge: University Press, 2012. P. 291-321.
 11. Möbuss S. Existenzphilosophie. Band 2: das 20. Jahrhundert. Freiburg/München: Karl Alber Verlag, 2015. 336 s.
 12. Mooney E. F. Pseudonyms and ’style’. Lippitt J. Pattison G. (Ed.) The Oxford Handbook of Kierkegaard. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 191-210.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму