Сенс життя як проблема сучасної філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Сафонік Л. М.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФФ-31доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб засвоїти методологію конституювання сенсорозуміння та смислоконституювання.  Відтак у курсі репрезентовано як огляд концепцій осенсовування життя, так і процесів та інструментів, які потрібні для успішного розв’язання різновидів життєвих та виконання наукових завдань (тези, наукові статті, публічні виступи, дисертаційні дослідження).

Метою викладання навчальної дисципліни «Сенс життя» є розуміння процесу формування  сенсорозуміння у контексті некласичних підходів.

Основні завдання і цілі курсу:

 • окреслити специфіку метанаративів сенсорозуміння, що дістались нам у спадок від класичної філософії;
 • показати, що класичні метанаративи сенсорозуміння втратили загальну довіру до себе, поступившись місцем модерній та постмодерністській культурі осенсовування життя;
 • звернути увагу, що вчорашнє буттєве опертя є дещо розмитим та розпорошеним, а сьогоденне – крихке і нетривке;
 • наголосити необхідності переосмислення проблеми сенсу життя в умовах «іншого» соціокультурного  досвіду;
 • артикулювати увагу, що сучасна людина позбавлена магістральних шляхів, рятівних практик, накатаних колій та методологічних схем та перебуває в нестабільній буттєвій ситуації;
 • виявити, що у реальності ускладнення соціальної дійсністі людина може опертися на свою критичну функцію, що протистоїть насиллю, законсервованим ментальностям, які прагнуть нав’язати певний дискурс сенсу життя;
 • з’ясувати особливості сенсоконструювання та смислоконституювання у некласичну добу.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гесен Й. Сенс життя [Текст] / Йоганнес Гесен ; [пер. з нім. М. Маурітсона]. – К. : Пульсари, 2009. – 134 с.
 2. Попович М. В. Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 223 с.
 3. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
 4. Сьоран (Еміль Чоран). Допінг духу: есеї [Текст] / Еміль Сьоран (Чоран). – К. : Грані-Т, 2011. – 184 с. (“Deprofundis”).
 5. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; пер. з англ. О. Замойської. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 160 с.
 6. Франк С. Сенс життя [Текст] / Семен Франк // І. В. Жеребило. Проблема сенсу в житті української середньовічної філософії / Ірина Владиславівна Жеребило. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – С.121–223.

Силабус:

Завантажити силабус