Сенс життя як проблема сучасної філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Сафонік Л. М.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФФ-31доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб засвоїти методологію конституювання сенсорозуміння та смислоконституювання.  Відтак у курсі репрезентовано як огляд концепцій осенсовування життя, так і процесів та інструментів, які потрібні для успішного розв’язання різновидів життєвих та виконання наукових завдань (тези, наукові статті, публічні виступи, дисертаційні дослідження).

Метою викладання навчальної дисципліни «Сенс життя» є розуміння процесу формування  сенсорозуміння у контексті некласичних підходів.

Основні завдання і цілі курсу:

 • окреслити специфіку метанаративів сенсорозуміння, що дістались нам у спадок від класичної філософії;
 • показати, що класичні метанаративи сенсорозуміння втратили загальну довіру до себе, поступившись місцем модерній та постмодерністській культурі осенсовування життя;
 • звернути увагу, що вчорашнє буттєве опертя є дещо розмитим та розпорошеним, а сьогоденне – крихке і нетривке;
 • наголосити необхідності переосмислення проблеми сенсу життя в умовах «іншого» соціокультурного  досвіду;
 • артикулювати увагу, що сучасна людина позбавлена магістральних шляхів, рятівних практик, накатаних колій та методологічних схем та перебуває в нестабільній буттєвій ситуації;
 • виявити, що у реальності ускладнення соціальної дійсністі людина може опертися на свою критичну функцію, що протистоїть насиллю, законсервованим ментальностям, які прагнуть нав’язати певний дискурс сенсу життя;
 • з’ясувати особливості сенсоконструювання та смислоконституювання у некласичну добу.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гесен Й. Сенс життя [Текст] / Йоганнес Гесен ; [пер. з нім. М. Маурітсона]. Київ: Пульсари, 2009. 134 с.
 2. Нансі, Жан-Люкі. Звільнення праці : https://kontur.media/jean_luc_nancy
 3. Попович М. В. Бути людиною / Мирослав Попович. Київ: Києво-Могилянська академія, 2011. 223 с.
 4. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 350 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Safonik_Lidiia/Buttievist_sensu_liudskoho_zhyttia/
 5. Сафонік Л. Благоговіння перед життям А.Швейцера як утвердження сенсу  життя (критика  морально-етичної концепції А.Шопенгауера): http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/1_2016/6.pdf
 6. Сафонік Л. Реалізація душевний цінностей як сенс життя у філософії Йоганеса Гессена : https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Sens-zhyttia-iak-realizatsiia-tsinnostey-u-filosofs-komu-dorobku-Yohanessa-Hessena.pdf
 7. Сафонік Л. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у сучасному соціальному просторі: https://www.researchgate.net/publication/287460706_Znekorinenist_ak_mozlivist_vitvorenna_censu_zitta_u_sucasnomu_socialnomu_prostori
 8. Сьоран (Еміль Чоран). Допінг духу: есеї / Еміль Сьоран (Чоран). Київ: Грані-Т, 2011. 184 с. (“Deprofundis”).
 9. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; пер. з англ. О. Замойської. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.160 с.
 10. Франк С. Сенс життя / Семен Франк // І. В. Жеребило. Проблема сенсу в житті української середньовічної філософії / Ірина Владиславівна Жеребило. Львів: ЛБІ НБУ, 2004. С.121–223.
 11. Філатов, Антон. Що рятує, дратує, дивує і радує солдата на фронті: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2023/08/22/7416445/
 12. Фолкнер, Вільям. Альберт Камю. Я був тут : https://kontur.media/camus
 13. Фолкнер, Вільям. Шум і лють. Видавництво Жупанського, С. 344 с.
 14. Чех, Артем. Тут “убий” − про виживання. Про тваринне. Про люте, про оголене”. Армійські історії письменника, солдата і “кінченого естета” Артема Чеха: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/11/1/7374336/

Силабус:

Завантажити силабус